Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Fundusz sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 15 dni
1 lipca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Fundusz sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa w świetle nowych unormowań ustawy o funduszu sołeckim (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego) ". Szkolenie odbędzie się 1 lipca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Fundusz sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa w świetle nowych unormowań ustawy o funduszu sołeckim (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)

Data: 1 lipca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 17 czerwca.

Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Pracownicy urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, a w szczególności skarbnicy i osoby zajmujące się gospodarką finansową.

Cele i korzyści: Przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim. Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.

Prowadzący: Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

Program:

 1. Sołtys i sołectwo.

 2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.

 3. Procedury organizacji zebrania wiejskiego.

 4. Podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie funduszu sołeckiego:

 • Podstawa prawna.

 • Uchwały organu stanowiącego dotyczące utworzenia, zwiększenia funduszu sołeckiego.

 1. Sposób ustalenia wysokości środków przypadających na określone sołectwo:
 • Ustalenie danych do wyliczenia wysokości środków przyznanych sołectwu.

 • Ograniczenia ustawowe wysokości środków na fundusz sołecki.

 • Wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

 1. Cele na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego.
 • Na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy.

 • Na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

 1. Ustawowe terminy do:
 • Ustalenia przez Radę Gminy wysokości funduszu sołeckiego.

 • Przekazania informacji sołtysom o wysokości środków funduszu sołeckiego.

 • Ustalenia przez Ministra Finansów kwoty bazowej kraju do wyliczenia funduszu.

 • Przekazania przez sołtysów wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego.

 • Podania przez organ wykonawczy informacji sołtysowi o odrzuceniu wniosku.

 • Ponownego rozpatrzenia odrzuconego wniosku sołtysa przez Radę Gminy.

 1. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego:
 • Dane do wyliczenia zwrotu wydatków.

 • Zasady wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
1 lipca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
1 lipca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.