Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ochrona danych osobowych w obsłudze klienta po uwzględnieniu standardów RODO

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum
za 2 miesiące
2 sierpnia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Ochrona danych osobowych w obsłudze klienta po uwzględnieniu standardów RODO". Szkolenie odbędzie się 2 sierpnia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Ochrona danych osobowych w obsłudze klienta po uwzględnieniu standardów RODO

Data: 2 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 19 lipca.

Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Nauka prawidłowych zasad przetwarzania danych osobowych klientów prowadząca do minimalizacji możliwości złożenia skarg związanych z nieprawidłowościami, minimalizacji kontroli, minimalizacji negatywnych wyników kontroli uprawnionych organów, minimalizacji kar.

Adresaci: Wszyscy pracownicy działów obsługi klienta, jak też dla osoby nadzorujące ich pracę oraz IOD organizacji prowadzących obsługę klienta

Prowadzący: Prawnik, czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, audytor wewnętrzny norm ISO 2700, wieloletni trener, autor poradnika „Jak rejestrować uczestników konferencji w zgodzie z ustawa o ochronie danych osobowych”.

Materiał: Prezentacja, wzory dokumentacji.

Program:

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych klientów.

 2. Wiedza o ochronie danych osobowych w pigułce:

a. Definicje:

 • Dane osobowe i szczególne kategorie danych osobowych.

 • ­Zbiór danych osobowych, ­ przetwarzanie danych osobowych.

 • ­Administrator danych osobowych i procesor.

 • ­ Anonimizacja i pseudonimizacja,.

 • Profilowanie.

b. Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • Zasada zgodności z prawem.

 • Rzetelności i przejrzystości.

 • Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych.

 • ­Zasada minimalizacji danych, ­ zasada prawidłowości danych.

 • Zasada ograniczenia przetwarzania danych.

 • Zasada integralności i poufności.

 • Zasady privacy by default i provacy by design.

 • Przetwarzanie oparte na szacowaniu ryzyka.

 1. Podstawy przetwarzania danych osobowych:

a. Art. 6 ust 1 lit- oświadczenie o zgodzie ( forma, zasady pobierania, zmiany zakresu, wycofanie i wpływ na przetwarzanie, obowiązki dokumentacji oświadczeń, rozliczalność).

b. Art. 6 ust. 1 lit b- zawarcie umowy i wykonanie umowy ( forma, treść klauzuli, gdzie jest właściwa podstawa prawna przetwarzania danych osobowych stron umowy).

c. Art 6 ust. 1 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Klauzule informacyjne art. 13 i art. 14 RODO ( jak realizować obowiązek, strona www. Kontakt telefoniczny, pisma, prawidłowa treść klauzul, rozcieńczalność, obowiązki dokumentacyjne, pierwszy kontakt).

 2. Osoby zatrudnione na stanowiskach front line, osoby do kontaktu, osoby reprezentujące firmę - ich prawa i obowiązki wobec klienta w świetle RODO.

 3. Prawa klientów, których dane dotyczą na gruncie RODO i ich realizacja:

a. Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania.

b. Prawo dostępu.

c. Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych.

d. Prawo do usunięcia danych.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

f. Prawo do przenoszenia danych.

g. Prawo do sprzeciwu.

h. Prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

 1. Incydenty w przetwarzaniu danych osobowych występujące w obsłudze klienta. Jak im zapobiegać, jak minimalizować, obowiązki informacyjne wobec PUODO i klienta i ich wyłączenie.

 2. Decyzje PUODO nakładające kary na przedsiębiorców w związku z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych i ich omówienie.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
26 lipca 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
2 sierpnia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
2 sierpnia 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.