Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Zamówienia publiczne w roku 2019 - aspekty praktyczne dla zaawansowanych

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 18 dni
5 września 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zamówienia publiczne w roku 2019 - aspekty praktyczne dla zaawansowanych.". Szkolenie odbędzie się 5 sierpnia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Zamówienia publiczne w roku 2019 - aspekty praktyczne dla zaawansowanych.

Data: 5 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 22 lipca.

Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Omówienie problemów praktycznych występujących na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bazie najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i stanowisk Urzędu Zamówień Publicznych.

Adresaci: Członkowie komisji przetargowych, pracownicy zajmujący się przygotowaniem postepowania oraz prowadzeniem postępowania, kierownicy instytucji zamawiających.

Prowadzący: Prawnik, właściciel firmy doradczej, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych (także tych współfinansowanych z środków UE) oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Autor kilkunastu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. Ceniony trener prowadzący ponad 1000 godzin szkoleniowych rocznie.

Program:

 1. Ustalanie wartości zamówienia.
 • Zamówienie nieplanowane.

 • Zamówienia udzielane w częściach.

 • Zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich.

 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie ustalania wartości zamówienia publicznego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 • Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia.

 • Pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia.

 • Równoważność rozwiązań.

 • Używanie norm i innych odniesień.

 • Brak podziału zamówienia (uzasadnienie).

 • Zamówienia wielorodzajowe.

 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.
 • Warunki udziału w postępowaniu – omówienie najczęstszych nieprawidłowości.

 • Zasada proporcjonalności.

 • Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

 • Korzystanie z zasobów innych podmiotów.

 • Dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

 • Problematyka aktualności dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
  w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

 • Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 • Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów.

 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie weryfikacji podmiotowej wykonawcy.

 1. Kryteria oceny ofert.
 • Zasady kształtowania kryteriów oceny ofert ze szczególnym uwzględnieniem art. 91 ust. 2a PZP.

 • Uzasadnianie dominacji kryterium cenowego.

 • Kryteria w procedurze usług społecznych.

 • Kryteria mierzalne i niemierzalne.

 • Kryteria niegwarantujące oszczędności i gospodarności.

 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w obszarze konstruowania kryteriów oceny ofert.

 1. Zmiany dokumentów przetargowych.
 • Terminy składania ofert.

 • Zmiany SIWZ.

 • Wyjaśnienia SIWZ.

 • Zmiany ogłoszenia istne i nieistotne.

 • Zasady przedłużania terminu składania ofert.

 • Najczęściej występujące nieprawidłowości.

 1. Przebieg postępowania w procedurze klasycznej i odwróconej.

 2. Zmiany umów o zamówienie publiczne.

 3. Elektronizacja zamówień publicznych – szczegółowe omówienie praktycznych aspektów komunikowania się środkami komunikacji elektronicznej. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.

 4. Usługi społeczne.

 5. Zarys planowanych zmian w przepisach o zamówieniach publicznych.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
29 lipca 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
5 września 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
5 września 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.