Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Rachunkowość organizacji pozarządowej w 2019 r. (z uwzględnieniem działalności gospodarczej)

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
9 sierpnia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Rachunkowość organizacji pozarządowej w 2019 r. (z uwzględnieniem działalności gospodarczej)". Szkolenie odbędzie się 9 sierpnia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Rachunkowość organizacji pozarządowej w 2019 r. (z uwzględnieniem działalności gospodarczej)

Data: 9 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 280 zł przy zgłoszeniu do 26 lipca.

Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści:

 • Przedstawienie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących NGO, z uwzględnieniem zmian na przestrzeni ostatnich lat.

 • Wprowadzenie w problematykę polityki rachunkowości, koniecznych i korzystnych przepisów wewnętrznych.

 • Nauka podstawowych założeń rachunkowości i księgowości NGO, z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji ze względu na zmiany przepisów.

 • Przedstawienie Zakładowego Planu Kont dla organizacji pozarządowej.

 • Przedstawienie rachunku wyników NGO i innych ewidencji księgowych w oparciu o specyfikę działań organizacji i ich cele.

 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, w tym rozróżnienie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych etc.

 • Zapoznanie z obowiązującymi wzorami sprawozdawczości finansowej w połączeniu z kontami bilansowymi i wynikowymi.

 • Zapoznanie z wymogami informacji dodatkowej.

 • Wprowadzenie w podstawowe założenia sprawozdawczości podatkowej.

Adresaci zajęć: Księgowi, pracownicy, wolontariusze, przedstawiciele organów organizacji pozarządowych i osoby zainteresowane specyfiką działań tych jednostek.

Prowadzący: Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, długoletni i certyfikowany księgowy prowadzący własną praktykę dla podmiotów III sektora i ekonomii społecznej, doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości NGO. Autor popularnej publikacji Rachunkowości fundacji i stowarzyszeń, publikowanej od 2013 roku w pięciu wydaniach i kilkutysięcznym nakładzie. Wydanie piąte, zawierające zmiany obowiązujące od 2018 roku w sprzedaży od maja tego roku.

Program:

1. Podstawowe założenia sprawozdawczości finansowej w organizacji pozarządowej:

 1. Podstawowe różnice pomiędzy założeniami rachunkowości jednostek komercyjnych a organizacji pozarządowych,
 2. Idea rachunkowości i sprawozdawczości w III sektorze,
 3. Cele statutowe organizacji pozarządowej w relacji z przepisami prawa i oczekiwaniami Państwa Polskiego,
 4. Struktura rachunku przychodów i kosztów w NGO.

2. Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa o rachunkowości ze zmianami obowiązującymi od 2017 roku,
 2. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
 4. Inne zewnętrzne akty prawne,
 5. Statut, najważniejszy wewnętrzny akt prawny.

100 minut.

3. Podstawowe założenia rachunkowości wg ustawodawcy:

 1. Struktura kosztów działalności statutowej, koszty ogólnego zarządu,
 2. Przychody i koszty działalności statutowej odpłatnej,
 3. Księgowość przy prowadzonej działalności gospodarczej,
 4. Struktura bilansu i rachunku zysków i strat,
 5. Zakres obowiązujących punktów informacji dodatkowej, z odniesieniem do typów działalności,
 6. Proponowane wzory sprawozdań finansowych i możliwości praktyczne,
 7. Interpretacje przepisów, w tym pojęcia "zysku", "działalności statutowej", "działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej", "amortyzacji".

4. Wewnętrzne zasady rachunkowości:

 1. Konieczne i użyteczne zapisy w polityce rachunkowości,
 2. Konta w Zakładowym Planie Kont w oparciu o obowiązujące przepisy.

100 minut.

5. Podstawowe i szczególne operacje gospodarcze w organizacji pozarządowej a przepisy ustawy o rachunkowości i innych ustaw:

 1. Realizacja celów statutowych,
 2. Dokumentacja realizacji celów predysponujących do zwolnienia z CIT,
 3. Sprawozdawczość w ramach realizowanych projektów,
 4. Działalność pożytku publicznego,
 5. Działalność statutowa odpłatna,
 6. Działalność gospodarcza.

6. Zasady rozliczenia podatku dochodowego w świetle obowiązujących przepisów:

 1. Podstawy zwolnienia uzyskanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 2. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna, działalność gospodarcza a przepisy podatkowe,
 3. Relacja sprawozdawczości finansowej i podatkowej, miejsca szczególnej uwagi i możliwe udogodnienia,
 4. Koszty uzyskania przychodu, wydatki na cele statutowe i koszty n.k.u.p.;
 5. Rozliczenia kolejnych okresów,
 6. Inne wymogi podatkowe.

7. Strefa wolnego pytania.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
2 sierpnia 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
9 sierpnia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
9 sierpnia 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.