Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
12 sierpnia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Naruszenie stosunków wodnych na gruncie". Szkolenie odbędzie się 12 sierpnia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Naruszenie stosunków wodnych na gruncie

Data: 12 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 29 lipca.

Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Zapraszamy na szkolenie, które poruszy najważniejsze kwestie dotyczące postępowania administracyjnego w przypadku naruszenia stosunków wodnych na gruncie oraz przedstawi najnowsze orzecznictwo z tej dziedziny.

Korzyści:

 • Pozyskanie wiedzy na temat postępowania administracyjnego w przypadku naruszenia stosunków wodnych na gruncie.

 • Możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami.

Adresaci: Kierownicy i pracownicy wydziałów i referatów ochrony środowiska JST oraz biura projektów, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Prowadzący: Radca prawny. Od 1999 r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2009 r. współpracuje z kancelarią radcy prawnego. Od 2006 r. aktywny trener i wykładowca na szkoleniach. Szkoli z szerokiego zakresu tematów związanych z administracją publiczną. Tematyką szkoleń obejmuje w szczególności procedurę administracyjną, ochronę danych osobowych, informację publiczną, prawo wodne. Stale podnosi swoje kwalifikacje między innymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla radców prawnych. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych z zakresu historii prawa, jak i problemów związanych z obowiązującym stanem prawnym w zakresie właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych.

Program:

 1. Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego. Pojęcia: stanu wody, gruntu sąsiedniego, szkody.

 2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

 3. Właściwość organów administracji publicznej – spory o właściwość i spory kompetencyjne
  (w szczególności z Nadzorem Budowlanym, Wodami Polskimi).

 4. Wszczęcie postępowania – z urzędu/na wniosek. Konsekwencje cofnięcia wniosku
  o wszczęcie postępowania. Braki formalne podania i tryb ich uzupełnienia. Przedawnienie wszczęcia postępowania.

 5. Strony postępowania. Reprezentacja stron, następstwo prawne.

 6. Postępowanie wyjaśniające.

 7. Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy – realizacja zasady prawdy obiektywnej (art. 7, 77, 80 i nowy – 81 a KPA).

 8. Opinia biegłego. Zasadność powołania biegłego w świetle art. 84 KPA. Ocena opinii biegłego przez organ administracji publicznej.

 9. Obowiązki i uprawnienia dowodowe stron w świetle nowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego ( art. 79 a KPA i inne).

 10. Mediacja (art.96a i nast. KPA.). Czy możliwa w sprawie o naruszenie stosunków wodnych?

 11. Termin załatwienia sprawy. Przedłużenie terminu. Ponaglenie.

 12. Dodatkowe postępowanie wyjaśniające na zlecenie organu odwoławczego – art. 136 §1 i nowy art.136 §2 KPA. Ograniczenie decyzji kasatoryjnych organu odwoławczego po nowelizacji KPA.

 13. Decyzja w sprawie naruszenia stosunków wodnych:

 • Elementy składowe decyzji.

 • Kiedy nakaz przywrócenia stanu poprzedniego a kiedy wykonania urządzeń zapobiegających szkodom?

 • Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego/zgłoszenia dla realizacji obowiązków z decyzji.

 1. Przegląd orzecznictwa dotyczącego przedmiotu szkolenia.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
5 sierpnia 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
12 sierpnia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
12 sierpnia 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.