Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Instrukcja kancelaryjna – szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
13 sierpnia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Instrukcja kancelaryjna – szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją w urzędzie". Szkolenie odbędzie się 13 sierpnia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Instrukcja kancelaryjna – szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją w urzędzie

Data: 13 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 30 lipca.

Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Omówienie problematyki dotyczącej zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz właściwego postępowania z dokumentacją w urzędzie. Wskazanie etapów tworzenia akt spraw i ewidencjonowania dokumentacji w jednostce, zakresu instrukcji kancelaryjnej. Przedstawienie czynności kancelaryjnych w systemie (tradycyjnym) papierowym i elektronicznym.

Korzyści: Analiza zasad prawnie obowiązującego systemu kancelaryjnego bezdziennikowego, z uwzględnieniem realizacji czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wspomaganym elektronicznie lub w EZD. Warsztaty przygotowują do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące z zakresu zarządzania dokumentacją. Możliwość weryfikacji czy postępowanie w jednostce jest właściwe, uzyskanie podpowiedzi i praktycznych wskazówek od eksperta- praktyka w zakresie tematyki szkolenia.

Adresaci: Sekretarze, pracownicy kancelarii i sekretariatów, działów organizacyjnych, koordynatorzy czynności kancelaryjnych, osoby odpowiedzialne za zarządzanie dokumentacją w jednostce.

Prowadzący: Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno - archiwalnych.

Program:

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją (krajowe i unijne).

 2. Kategorie archiwalne dokumentacji.

 3. Systemy kancelaryjne i ich identyfikacja.

 4. Instrukcja kancelaryjna (zakres i przedmiot).

 • Postępowanie z dokumentacją spraw niezakończonych, wytworzoną i zgromadzoną w podmiotach.

 • Nadzór nad dokumentacją w jednostce.

 • Dokumentacja tworząca i nietworząca akta sprawy (znak sprawy).

 1. Obieg korespondencji w jednostce organizacyjnej.

 2. Czynności kancelaryjne w systemie (tradycyjnym) papierowym i elektronicznym (EZD).

 • Przyjmowanie, otwieranie, rejestrowanie, kontrola zawartości, umieszczanie identyfikatora, odwzorowywanie cyfrowe i dodawanie metadanych dla przesyłek papierowych.

 • Czynności przy wpływach: przekazanych pocztą elektroniczną, elektroniczną skrzynką podawczą (ESP) i na informatycznym nośniku danych załatwianie spraw), projekty pism, akceptacja, wysyłka pism w postaci papierowej i elektronicznej, urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO), dokumentacja spraw załatwianych spraw: dekretacja, rejestracja spraw (spis spraw, znak sprawy ustnie, wykluczenie (ograniczenie dokumentów papierowych w obiegu wewnętrznym, dołączanie dokumentów do akt spraw).

 • Dokumentacja spraw zakończonych, skład chronologiczny i skład informatycznych nośników danych

 1. Etapy tworzenia akt spraw i ewidencjonowanie dokumentacji w urzędzie (formularze i druki).

 2. Rola jednolitego rzeczowego wykazu akt (klasyfikacja i kwalifikacja akt spraw) w procesie prowadzenia dokumentacji.

 3. Zasady zamykania akt spraw i teczek rzeczowych.

 4. Przekazywanie dokumentacji przez komórki merytoryczne do archiwum zakładowego.

 5. Etapy prac porządkowych i charakterystyka poszczególnych czynności.

 6. Wycofywanie dokumentacji z archiwum a jej udostępnianie pracownikom jednostki (różnice i podobieństwa).

 7. Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji lub reorganizacji jednostki.

 8. Dyskusja.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
6 sierpnia 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
13 sierpnia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
13 sierpnia 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.