Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
We wtorek, 10:00 - 15:00
20 sierpnia 2019
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. decyzje ZRID". Szkolenie odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. decyzje ZRID

Data: 20 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 6 sierpnia.

Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści:

 • Przedstawienie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 • Poznanie zasad postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.

 • Przedstawienie zasad zatwierdzenia podziału nieruchomości oraz projektu budowlanego.

 • Zaprezentowanie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.

 • Zapoznanie z terminami i procedurą uzyskiwania decyzji ZRID.

 • Na zajęciach odpowiemy między innymi na pytania:

 • Jakie są Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii?

 • Jak określić linie rozgraniczające teren?

 • Jakie są warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa?

 • Jakie są wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich?

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się inwestycjami w zakresie dróg publicznych.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Program:

 1. Decyzja ZRID i postępowanie w sprawie jej wydania, a postępowanie administracyjne na gruncie KPA.

 2. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii.

 3. Określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych.

 4. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa.

 5. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.

 6. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

100 minut.

 1. Zatwierdzenie projektu budowlanego.

 2. Określenie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.

 3. Określenie obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych.

 4. Określenie obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych.

 5. Określenie szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie.

 6. Obowiązek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów.

100 minut.

 1. Określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości.

 2. Terminy uzyskiwania decyzji ZRID.

 3. Procedura uzyskiwania decyzji ZRID.

 4. Wnioskodawcy i strony postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.

 5. Skutek kumulacji kilku postępowań administracyjnych w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID.

 6. Czas obowiązywania specustawy drogowej.

 7. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
13 sierpnia 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
We wtorek, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
We wtorek, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.