Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

NGO a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi – obowiązki fundacji i stowarzyszeń

Reklama
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Kraków, Polska
za 2 miesiące
18 września 2019, 10:00
Płatne

Na fundacje i stowarzyszenia nałożono szereg obowiązków w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu m.in. obowiązek oceny ryzyka oraz przyjęcia i skrupulatnego przestrzegana wewnętrznej procedury dot. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy terroryzmowi jak również wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej stosowanie. Za ich naruszenie ustawa przewiduje surowe kary.

Autor/źródło: pixabay.com, CC0 Public Domain

Reklama

PROGRAM:

Informacja wprowadzające

 1. Najważniejsze zmiany w nowej ustawie w kontekście działalności NGO

 2. Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe

 3. Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 4. Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

 5. Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu

 6. Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej

Podejście oparte na ocenie ryzyka – risk based approach – jak je rozumieć

 1. Podejście oparte na ocenie ryzyka jako klucz do interpretacji nowych przepisów

 2. Ocena ryzyka w instytucji obowiązanej

 3. Wymóg prawny sporządzenia oceny ryzyka

 4. Elementy oceny ryzyka

Zawartość procedury AML i podstawowe definicje

 1. Procedura AML – części składowe

 2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych

 3. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

 4. Osoby odpowiedzialne w organizacji

 5. Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego i ich zakres (standardowe, uproszczone, wzmożone)

 6. Osoba na eksponowanym stanowisku politycznym

 7. Beneficjent rzeczywisty - ustalanie beneficjenta rzeczywistego

 8. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 9. Zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF

 10. Katalog informacji podlegających obowiązkowi przekazania do GIIF

 11. Archiwizacja dokumentacji

Procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing)

 1. Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości

 2. Sposób przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń

 3. Ochrona sygnalistów

 4. Postępowanie ze zgłoszeniem

 5. Kanały informowania o naruszeniach

 6. Praktyczne wdrożenie systemu w naszej organizacji

Nadzór i kary

 1. Kompetencje i zadania organu nadzoru

 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy

 3. Tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę,

 4. Przygotowanie do kontroli

 5. Sankcje i odpowiedzialność za naruszenie ustawy

Powtórka i studium przypadku z praktycznymi przykładami

ADRESACI:

Członkowie organów stowarzyszeń i fundacji, wolontariusze, pracownicy i osoby współpracujące ze stowarzyszeniami oraz fundacjami, pracownicy starostw odpowiedzialni za nadzór nad NGO, pracownicy NGO zajmujący się omawianym zakresem i inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

PROWADZĄCY: PAULINA LEDWOŃ

Paulina Ledwoń, radca prawny, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka nauk prawnych, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
18 września 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
18 września 2019, 15:00
Miejsce:
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Kraków, Polska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.