Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Hotel Novotel Szczecin Centrum
3 Maja 31, Szczecin, Polska
24 października 2019, 10:00
24 października 2019, 10:00 - 25 października 2019, 16:00
Bezpłatne

Celem szkolenia jest przekazanie członkom zarządów i liderom organizacji pozarządowych wiedzy na temat profesjonalnych metod pozyskiwania funduszy, zasad budowania relacji z darczyńcami i organizacji systemu stabilizującego organizacje pod względem finansowym.

Reklama

Koszt szkolenia:
bezpłatne

Liczba miejsc: 20.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń i in.) – członków zarządów i osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie fundraisingu. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie „Fundraising po polsku" jest organizowane w ramach projektu „Kilometry Dobra – dobroczynność dla praworządności”, który jest realizowany przez Fundację Polski Instytut Filantropii i współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Trwa od maja do grudnia 2019 roku, a jego adresatem są polskie organizacje pozarządowe.

Kampania dobroczynna „Kilometry Dobra” www.kilometrydobra.pl jest wprawdzie zorientowana na zbieranie funduszy, ale jest także narzędziem pokazywania postaw filantropijnych i obywatelskich. Zacieśnia więzi społeczne, pokazując w jaki sposób można pomagać ludziom w potrzebie. Promocja działań skierowana jest do grup zagrożonych przestępczością, pokrzywdzonych przez wypadki, nieuczestniczących w życiu obywatelskim. Kampania jest dla biorących w niej udział organizacji mobilizacją do sięgnięcia po nowe metody zbierania funduszy i wzmacniania wizerunku. Motywuje do lepszego zarządzania, buduje relacje z otoczeniem i angażuje wolontariuszy, dzięki czemu tworzy wspólnoty mniej narażone na wzrost przemocy i wszelkich form przestępczości.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I: PODSTAWY I NARZĘDZIA FUNDRAISINGU
10:00 – 17:00
1. Fundraising w organizacji – inwestycje w filantropię, na które stać każdego.
2. Zdobywanie funduszy – jak rozpocząć pierwsze kroki w stronę systemu dającego stały dopływ funduszy?
3. Specyfika zawodu fundraisera – kto się nadaje do tej pracy i jak ją zorganizować? Jak wykorzystać zapał wolontariuszy, gdy nie stać nas na pracowników etatowych?
4. Misja i wizja organizacji – jak zamienić je w fundamenty stabilności finansowej?
5. Ćwiczenie: test spinacza – jak pokonać opór przed proszeniem?
6. Komunikacja z darczyńcami indywidualnymi – co decyduje o sukcesie próśb?
7. Jak zamienić obcą osobę w darczyńcę?
8. Jak wizerunek przekłada się na pieniądze?
9. Zdrowe finanse organizacji – jak dywersyfikować, stabilizować i powiększać budżet z roku na rok.
10. Skuteczny fundraiser – warunki powodzenia.
11. Arsenał metod fundraisingowych i przykłady ich zastosowania.
12. Kodeks etyczny fundraisera – jak uczciwie zarządzać finansami.
13. Pytania, podsumowanie.

Dzień 2: KAMPANIE FUNDRAISINGOWE I WARSZTAT KOMUNIKACJI Z DARCZYŃCAMI
9:00 – 16:00
1. Kampania fundraisingowa – od pomysłu do pieniędzy.
2. Narzędzia wspomagające prowadzenie kampanii.
3. Kampania „Kilometry Dobra” – doświadczenia z 3 edycji, metody zwiększania wyniku.
4. Kim są sponsorzy i czego oczekują – jak uniknąć próśb skazanych na niepowodzenie i działać skutecznie?
5. Zanim zaczniesz prosić – przygotowania do składania ofert.
6. Portale społecznościowe i biznesowe jako źródło wiedzy o sponsorach.
7. Co powinna zawierać oferta współpracy?
8. Miniwarsztat 1: jak umówić się na spotkanie – rozmowa telefoniczna.
9. Miniwarsztat 2: idziemy po pieniądze! – rozmowa w gabinecie.
10. Pytania i odpowiedzi.

Trener:
Robert Kawałko, Prezes Fundacji Polski Instytut Filantropii oraz Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

Robert Kawałko - absolwent Uniwersytetu Jagielońskiego oraz Stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działaniami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a od 2001 był fundraiserem w organizacjach pozarządowych. Prowadzi także działalność doradczą, specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Zainicjował powstanie Polskiego Stowarzyszenie Fundraisingu, którego był prezesem zarządu w latach 2006-2012, następnie wiceprezesem, a od października 2018 r. ponownie pełni funkcję prezesa. W latach 2007-2013 był wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, gdzie odpowiadał za rozwój nowych organizacji fundraiserów w Europie. Współtworzył wiele kampanii dobroczynnych i doradzał przy ich wdrażaniu. Wykładał na konferencjach m. in. w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Holandii, Japonii, Gruzji i na Węgrzech. Od 2011 roku jest wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Doradza działom FR w kilku organizacjach pozarządowych. Jest autorem licznych publikacji na temat fundraisingu i zarządzania organizacjami. Od sierpnia 2015 r. kieruje założoną przez siebie Fundacją Polski Instytut Filantropii, która prowadzi ogólnopolskie kampanie filantropijne - "Kilometry Dobra", "DomyDziecka.org" i "Dobry Testament".

Wszyscy absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia sygnowane przez Polski Instytut Filantropii.

Więcej informacji na stronie www.fs.kilometrydobra.pl

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
24 października 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
25 października 2019, 16:00
Miejsce:
Hotel Novotel Szczecin Centrum
3 Maja 31, Szczecin, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.