Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Cała Polska
W zeszły poniedziałek, 00:00
19 października 2020, 00:00 - 21 października 2020, 23:59
Płatne

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ serdecznie zapraszam na X Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która wpisana jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Reklama

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju

Serdecznie zapraszamy na X Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego, podczas której poruszymy między innymi tematykę zagrożeńpandemią dla bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:

oraz:

Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej, dyrektorów/kierowników działów IT, osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, pracowników pionów bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i technicznej, osób i mienia, pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Cele konferencji

Tematyka konferencji

Debata nt. „Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów.

Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro.

Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie.

Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.

Nowoczesne techniki i technologie wspierające bezpieczeństwo narodowe.

Operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych – doświadczenia, uwagi i ocena.

Baśń o straszliwym smoku, czyli bezpieczeństwo 5G.

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – jego wdrożenie i funkcjonowanie.

Cyberzagrożenia wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego.

Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie ich bezpieczeństwem.

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej - doświadczenia, uwagi i zalecenia.

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – dostosowanie do aktualnych zagrożeń.

Biały wywiad i wroga penetracja zagraniczna gospodarki narodowej.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – bieżące problemy i zagrożenia.

Wiedza i informacja w zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym i gospodarczym państwa.

Świat i Polska w czasach pandemii – uczymy się żyć i funkcjonować w tym stanie.

Społeczne i zdrowotne skutki pandemii COVID-19 w Polsce i na świecie.

Światowe trendy aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa gospodarczego w czasach pandemii.

Aktualne wyzwania i uwarunkowania międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa.

Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.

Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej, w tym również koronawirusem COVID-19.

Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym i gospodarczym, ochroną infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwem.

Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.

Społeczne i zdrowotne skutki pandemii COVID-19 w Polsce i na świecie.

Przedstawienie nowych wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa.

Pokazanie międzynarodowych i krajowych determinantów narodowego bezpieczeństwa w czasie pandemii.

jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

właścicieli firm i osób funkcyjnych MŚP odpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo biznesu,

o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym,

szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,

podlegających obowiązkowej ochronie,

operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych,

zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
19 października 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
W zeszły poniedziałek, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
Dziś, 23:59
Miejsce:
Rynia k. Warszawy
Rewita
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.