Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Reklama
Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
11 września 2019, 10:00
11 września 2019, 10:00 - 12 września 2019, 15:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kodeks Postępowania Administracyjnego - z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO - aspekty praktyczne". Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12 września 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Data: 11-12 września 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 709cena promocyjna 496,30 zł*

dotyczy szkoleń od 1 do 18 września 2019 r.

Adresaci: Kurs skierowany jest do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Cele: Z uwagi nowelizację i wprowadzenie nowych druków ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym dokonane w 2018 r. kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy. Kurs będzie również okazją do omówienia formy i zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatów dla uczestników potwierdzających pozytywne zaliczenie egzaminu.

Korzyści:

 • Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej
  z organizacjami pozarządowymi.

 • Na kursie omówimy zasady przygotowania programu współpracy, jego niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, program roczny a programy wieloletnie, sprawozdanie z realizacji programu.

 • Przedstawimy jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją.

 • Uczestnicy dowiedzą się jak stosować nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

 • Omówimy obowiązkowe uchwały wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.

 • Przedstawimy również odrębne tryby zlecania zadań:

a. Zdrowie publiczne.

b. PZP a pożytek publiczny.

c. Uchwała w sprawie wspierania sportu.

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Program:

Dzień 1

1. Pojęcie organizacji pozarządowych - jakie podmioty uznawane są za organizacje pozarządowe. Katalog podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. KGW a pożytek publiczny.

2. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego – definicja i znaczenie przy realizacji zadań publicznych. Wymagania w stosunku do organizacji.

3. Formy i zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki.

4. Zlecanie i powierzanie realizacji zadań publicznych na podstawie otwartego konkursu ofert.

5. Obowiązkowe uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.

6. Zasady przygotowania programu współpracy: niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, czy i jakie kwoty na realizację programu umieszczać w programie, przygotowanie procedury powoływania komisji konkursowych – niezbędny element programu współpracy, program roczny a programy wieloletnie. Sprawozdanie z realizacji programu.

7. Procedura zlecania zadań organizacjom pozarządowym:

 • Kiedy ogłaszać konkurs.

 • Ogłoszenie – elementy obowiązkowe i fakultatywne.

 • Podmioty uczestniczące w konkursie.

Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu

Dzień 2

1. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań.

2. Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.

3. Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:

 • Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu.

 • Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć?

 • Zasady konstruowania budżetu zadania.

4. Umowa realizacji zadania publicznego:

 • Co oznacza ramowy charakter umowy?

 • Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy.

 • Ponoszenie wydatków w ramach zadania.

 • Zasady przesuwania środków w budżecie zadania.

 • Obowiązki informacyjne.

 • Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis.

 • Kontrola zadania - umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania.

 • Zasady i tryb zwrotu dotacji.

 • Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a).

 • Załączniki do umowy.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania:

 • Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie,

 • Opis osiągniętych rezultatów,

 • Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów,

 • Rozliczenie budżetu.

 • Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.

6. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).

7. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).

8. Czynności związane z rozliczeniem dotacji wewnętrzne działania w urzędzie, terminy.

9. Odrębne tryby zlecania zadań:

 • Zdrowie publiczne.

 • PZP a pożytek publiczny.

 • Uchwała w sprawie wspierania sportu.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
11 września 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
12 września 2019, 15:00
Miejsce:
Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.