Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
16 września 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi". Szkolenie odbędzie się 16 września 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
Data: 16 września 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 321,30 zł*

dotyczy szkoleń od 1 do 18 września 2019 r.

Adresaci:

 • Osoby zarządzające zespołami pracowników we wszystkich urzędach oraz przedsiębiorstwach.

 • Osoby przygotowywane do awansu oraz objęcia stanowiska kierowniczego.

 • Pracownicy działów kadr.

Korzyści:

 • Otrzymanie skutecznych i profesjonalnych narzędzi z zakresu zarządzania grupą/zespołem.

 • Wiedza i umiejętności nt. Sposobów zwiększenia motywacji u członków grupy/zespołu.

 • Znajomość stylów kierowania grupą/zespołem.

 • Świadomość procesu grupowego i jego wpływu na rozwój grupy.

 • Praca z doświadczonym trenerem – coachem – mentorem z wykorzystaniem metody coachingowej, warsztatów, przewagą części praktycznej.

Prowadzący: Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, właściciel firmy szkoleniowej, trener, mentor, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz Noble Manhattan Coaching. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor przewodnika po Zielonej Górze wydanego w trzech językach oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych drukowanych w książkach i czasopismach. Jeden z pionierów w Polsce szkoleń z zakresu komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Opiekun przedsiębiorstw typu start-up w Parku Przemysłowym Łomża. Ekspert zewnętrzny Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Autor ponad dwudziestu strategii rozwoju dla przedsiębiorstw z branży wysokich technologii. Doradca w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza przy opracowywaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorców prowadzi warsztaty z zakresu przygotowania do wystąpień przed inwestorami zewnętrznymi (aniołami biznesu). Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 7000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych). Autor systemu ocen pracowniczych wdrożonego w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Nauczyciel akademicki. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków.

Program:

1. Gra szkoleniowa – integracja grupy/zespołu.

2. Wprowadzenie – różnice i podobieństwa pomiędzy grupą a zespołem, sposoby pracy.

 1. Warsztat I – Kompetencje:
 • Menedżer czy lider, cechy przywódcy, umiejętności przywódcy.

 • Świadome przywództwo.

 • Narzędziownia menedżera.

 • Umiejętność podejmowania decyzji.

 • Budowanie zespołu – dobór członków, rozwój i zaangażowanie.

 1. Warsztat II – Style kierowania grupą/zespołem.
 • Psychologia szefa.

 • Proces grupowy.

 • Zarządzanie zespołem osób dorosłych.

 • Fazy rozwoju grupy.

 • Dopasowanie stylu do sytuacji.

 1. Warsztat III - Motywowanie zespołu, zarządzanie relacjami.
 • Znaczenie świadomości celów w motywowaniu członków grupy/zespołu.

 • Co motywuje członków mojej grupy/zespołu – indywidualizacja procesu motywacji.

 • Narzędziownia menedżera – motywatory materialne oraz pozamaterialne.

 • Systemy ocen pracowniczych i ich rola.

 • Feedback – profesjonalne udzielanie bieżącej informacji zwrotnej.

 1. Warsztat IV - Zarządzanie grupą/zespołem.
 • Komunikacja – werbalna i niewerbalna, jakość procesu komunikacji i jej wpływ na zarządzanie grupą/zespołem.

 • Aktywne słuchanie – trzy poziomy słuchania.

 • Bariery komunikacyjne – co nam przeszkadza w porozumieniu.

 • Delegowanie zadań – co delegować, w jaki sposób, komu, błędy w delegowaniu.

 • Kontrola zespołu.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
9 września 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
16 września 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
16 września 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.