Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Modyfikowanie dokumentacji ochrony danych do wymogów rozporządzenia ogólnego

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
17 września 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Modyfikowanie dokumentacji ochrony danych do wymogów rozporządzenia ogólnego i Krajowych Ram Interoperacyjności dla podmiotów publicznych". Szkolenie odbędzie się 17 września 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Modyfikowanie dokumentacji ochrony danych do wymogów rozporządzenia ogólnego i Krajowych Ram Interoperacyjności dla podmiotów publicznych
Data: 17 września 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 391,30 zł*

dotyczy szkoleń od 1 do 18 września 2019 r.

Cele i korzyści: W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak zbudować dokumentację adekwatną do działalności podmiotu

 • Jak dokonać analizy otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego podmiotu

 • Jak czynności przetwarzania wpływają na dokumentację ochrony danych

 • Jak ocena ryzyko przetwarzania danych wpływa dokumentację ochrony danych

 • Jakie środki organizacyjne minimalizujące ryzyko można wykorzystać jako podstawę tworzenia dokumentacji

 • Jak wykorzystać diagnozować i opisać środki techniczne służące zmniejszeniu ryzyka.

Adresaci: Kierownicy oraz pracownicy podmiotów zobowiązani do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prowadzący: Certyfikowany trener biznesu. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współpracownik kancelarii prawnych w zakresie ochrony danych. Urzędnik samorządowy. Współtwórca programów zajęć dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Specjalista w zakresie kompetencji kierowniczych. Pracował na stanowiskach kierowniczych w służbie zdrowia związanych z administracją oraz utrzymaniem technicznym. Asesor kompetencji zawodowych. Autor publikacji specjalistycznych z dziedziny etyki, dydaktyki, zarządzania i logistyki. Spotkania opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz służbie zdrowia

Program:

 1. Podstawy prawne ochrony danych.

 2. Kontekst organizacji.

 3. Zarządzanie ochroną danych w podmiocie.

 4. Analiza otoczenia, aspekt prawny dotyczący działalności podmiotu.

 5. Przepływy danych wewnątrz i na zewnątrz podmiotu.

 6. Powierzanie danych jako element organizacyjnego minimalizowania ryzyka.

 7. Art.. 32 i art. 24 rozporządzenia ogólnego jako podstawa budowania dokumentacji.

 8. Inwentaryzacja czynności przetwarzania jako przesłanka tworzenia polityk.

 9. Analiza ryzyka czynności przetwarzania jako element zarządzania ochroną danych.

 10. Wykorzystanie oceny ryzyka w budowaniu dokumentacji.

 11. Dokumentacja a wykonywanie art.25 rozporządzenia ogólnego.

 12. Aspekt praktyczny dokumentacji.

 13. Miejsce ochrony danych w dokumentacji bezpieczeństwa informacji.

 14. Polityki ochrony danych.

 15. Polityka wykonywania praw i wolności w podmiocie.

 16. Polityka zarządzania incydentem a wymagania rozporządzenia ogólnego.

 17. Audytowanie wdrażania polityk.

 18. Rola IOD w monitorowaniu dokumentacji.

Szkolenie oparte jest na praktyce stosowania RODO

 • Prezentacje multimedialne.

 • Przykłady wynikające z audytów.

 • Prezentacja wzorów dokumentów.

 • Doświadczenia inspektora ochrony danych.

 • Dyskusje.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
17 września 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
17 września 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.