Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Dotacje z budżetu JST - podmiotowe, przedmiotowe i celowe; udzielanie, rozliczanie, kontrola

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za miesiąc
26 września 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Dotacje z budżetu JST - podmiotowe, przedmiotowe i celowe; udzielanie, rozliczanie, kontrola.". Szkolenie odbędzie się 26 września 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Dotacje z budżetu JST - podmiotowe, przedmiotowe i celowe; udzielanie, rozliczanie, kontrola.

Data: 26 września 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 12 września.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Po zajęciach uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji podmiotowej, przedmiotowej i celowej. Omówione zostaną również czynności związane: z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem.

Adresaci: Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

Prowadzący: Zastępca burmistrza miasta. Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

Program:

 1. Dotacje podmiotowe.

a. Definicja.

b. Podstawa prawna udzielenia.

c. Czy wymagana jest umowa?

d. Czy należy je rozliczać?

 1. Dotacje przedmiotowe.

a. Definicja.

b. Podstawa prawna udzielenia.

c. Sposób kalkulacji.

d. Wymagane dokumenty.

e. Czy stosujemy wymagania art. 250 ustawy o finansach publicznych?

f. Rozliczanie.

 1. Dotacje celowe.

a. Podstawa prawna.

b. Wymagane dokumenty.

c. Kiedy stosujemy unormowania art. 250 ustawy o finansach publicznych?

 1. Rozliczanie dotacji celowych na przykładzie dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a. Umowa i jej postanowienia.

b. Kontrola.

c. Praktyczne przykłady rozliczania dotacji – z uwzględnieniem rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań:

 • Odpowiedź na pytanie: jeśli w rozliczeniu występują wydatki z przed umowy i po umowie to czy one oznaczają dotację pobraną w nadmiernej wysokości, niewykorzystaną czy wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem?

 • Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

 • Zwrot dotacji w sytuacji niedozwolonego przesunięcia poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do umowy.

 • Zwrot dotacji w sytuacji zwiększenia się udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania – występują dwie metody liczenia, więc którą należy stosować.

 • Zwrot dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.

 • Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.

 • Rozliczanie dotacji wg rezultatów realizacji zadania publicznego.

 1. Dotacje celowe dla OSP.

a. Podstawa prawna.

b. Czy jest wymagana oddzielna uchwała organu stanowiącego?

c. Ważne postanowienia umowy - czy stosujemy unormowania art. 250 czy art. 221 ustawy o finansach publicznych.

d. Rozliczanie przykładowe dokumenty.

 1. Dotacje celowe na promocje - podstawa prawna.

 2. Dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc między JST.

 3. Dotacje celowe w oparciu o przepisy ustawy o sporcie.

a. Podstawa i zakres dopuszczalnego finansowania.

b. Tryb udzielania dotacji.

c. Najczęstsze nieprawidłowości.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
19 września 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
26 września 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
26 września 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.