Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Warszawa. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Reklama
Warszawa, Polska
W zeszły czwartek, 15:00
15 sierpnia 2019, 15:00 - 28 września 2019, 18:00
Płatne

Poddębickie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości zaprasza na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs odbędzie się w Warszawie w dniach: 15.08-28.09.2019 r. Kurs jest odpłatny.

Reklama

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, a także profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi.

Adresaci kursu:

-ukończony 18 rok życia

-co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Planowana ilość miejsc – 30 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie: ukończony 18 rok życia oraz:

 • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Program kursu realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (nr. KPU.5633.9.2013.MA data 06.02.2014 r):

 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy prawne i zagadnienia organizacji oświaty zawodowej w Polsce
 • Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania
 • Elementy psychologii
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Dydaktyka szczegółowa- dla mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Dydaktyka szczegółowa dla wykładowców kursów
 • Praktyka pedagogiczna

Czas trwania: 80 godzin (70 teorii + 10 praktyki)

Koszt kursu: 1000 zł. brutto.

W celu zapisania się na szkolenie należy wysłać Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie głównej cku-consulting.pl

Szczegółowe informacje tel. 693 088 375.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2014 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.622).

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
W zeszły czwartek, 15:00
Zakończenie wydarzenia:
28 września 2019, 18:00
Miejsce:
Warszawa, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.