Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Nadzór i wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego osób taksówką

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
4 października 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Nadzór i wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego osób taksówką". Szkolenie odbędzie się 4 października 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Nadzór i wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego osób taksówką

Data: 4 października 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 20 września.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Korzyści: Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego i sprawnego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, dokonywania zmian, cofania i zawieszania uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką, w tym wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, wydawanie i zmiany licencji, jako decyzji administracyjnych, przyjmowanie wniosków, uzupełnianie braków formalnych – w świetle przepisów KPA. Ponadto: uzyskanie wyczerpujących informacji na temat przepisów dotyczących wydawania licencji na taksówki oraz obowiązków w zakresie ustalenia zasad szkolenia taksówkarzy oraz egzaminowania przed komisją egzaminacyjną.

Adresaci: pracownicy urzędów miast i gmin, odpowiedzialni za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Prowadzący: Dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Program:

  1. Stare i nowe licencje na taksówki oraz ich odróżnienie od licencji na samochód osobowy oraz na pojazd samochodowy w liczbie od 7 do 9 miejsc.

a. Termin ważności dotychczasowych licencji.

b. Wzór licencji, wnioski i opłaty.

75 minut.

  1. Zasady udzielania licencji w świetle KPA.

a. Przyjmowanie wniosku, weryfikacja spełniania wymogów ustawy o transporcie drogowym.

b. Wydawanie licencji jako decyzji administracyjnych.

c. Dokonywanie zmian w licencjach – terminy, zasady.

d. Odmowa wydania, zawieszanie i cofanie licencji.

e. Zwrot części opłaty za wydanie licencji w przypadku jej zawieszenia – warunki, tryb.

75 minut.

  1. Deregulacja - obowiązki gmin dotyczące szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką.

a. Niezbędne elementy uchwały rady gminy.

b. Wymogi dotyczące pobierania opłat za szkolenie i egzamin.

75 minut.

  1. Nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie przewozów osób taksówką – uprawnienia kontrolujących, zakres kontroli, konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości.

75 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
27 września 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
4 października 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
4 października 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.