Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Gospodarka materiałowa/magazynowa w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
7 października 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Gospodarka materiałowa/magazynowa w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, samorządowych instytucjach kultury w 2019 r". Szkolenie odbędzie się 7 października 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Gospodarka materiałowa/magazynowa w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, samorządowych instytucjach kultury w 2019 r.

Data: 7 października 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 23 września.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Ugruntowanie wiedzy na temat kompleksowego systemu prowadzenia gospodarki materiałami, zapasami, zarządzania gospodarka magazynową. Wskazanie na możliwości wprowadzenia uproszczeń i metod wyceny, księgowania, rozliczania i kontroli stanów przy uwzględnieniu specyfiki jednostki przy uwzględnieniu zasad wynikających z ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także z aktualnie obowiązującymi planami kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Odpowiemy między innymi na pytania: jak i kiedy przeprowadzamy inwentaryzację materiałów/zapasów/magazynów, w jaki sposób obciążamy magazyniera/magazynierów za ujawnione braki, jakie dowody księgowe wprowadzamy w obieg. Udostępnimy projekt zarządzenia w sprawie gospodarki magazynowej w jednostce.

Adresaci: Kadra ekonomiczno-finansowa, pracownicy księgowości, pionów administracyjno-gospodarczych, nadzoru, kontroli i audytu w samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych – jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych (urzędy, jednostki oświatowe, kultury i inne jednostki podległe prowadzące gospodarkę materiałową/ magazynową), magazynierzy.

Prowadzący: Barbara Arabska - Prawnik, studia podyplomowe ekonomiczne, z kontroli wewnętrznej i audytu. Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora finansów publicznych w tym pracowników jednostek pomocy społecznej, a także sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej. Realizuje także szkolenia z prawa finansowego w ramach służby przygotowawczej.

Program:

 1. Podstawowe przepisy.

 2. Cel gospodarki magazynowej/ materiałowej z uwzględnieniem specyfiki jednostek.

 3. Modele stosowane w samorządowych jednostkach.

 4. Zasady przechowywania i zabezpieczenia materiałów.

 5. Odpowiedzialność i współodpowiedzialność materialna.

 6. Obowiązki i uprawnienia pracowników magazynowych.

 7. Zasady przyjęte w polityce rachunkowości oraz kontroli zarządczej.

 8. Zakładowy Plan Kont – Zespół 3 „Materiały i towary”.

 9. Metody wyceny; ceny przeciętnej, metoda FIFO, metoda LIFO.

 10. Rodzaj i obieg standardowych dokumentów magazynowych.

 11. Ewidencja analityczna i syntetyczna obrotu materiałowego (ewidencja ilościowa, wartościowa i ilościowo-wartościowa).

 12. Typowe operacje księgowe – przykłady.

 13. Zasady uzgadniania stanów i przekazywania dokumentów do księgowości.

 14. Udokumentowanie czynności magazynowych:

 • Przyjęcie i odbiór materiałów.

 • Wydawanie materiałów z magazynu.

 1. Inwentaryzacja roczna, okresowa, kontrolna materiałów w magazynie – rozliczenie braków, nadwyżek.

 2. Przykłady nieprawidłowości w gospodarce magazynowej.

 3. Instrukcja magazynowa – projekt.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
30 września 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
7 października 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
7 października 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.