Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
7 października 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych". Szkolenie odbędzie się 7 października 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych

Data: 7 października 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 23 września.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Wzrost poprawności prowadzonych postępowań w zakresie likwidacji zaległości i nadpłat podatków lokalnych.

Adresaci: Pracownicy organów podatkowych JST zajmujący się dochodzeniem zaległości podatkowych oraz rozliczeniem nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Prowadzący: Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od kilkunastu lat.

Program

 1. Skutki upływu terminu płatności, termin zapłaty odroczonego i rozłożonego na raty podatku, skutki niedotrzymania nowego terminu płatności.

 2. Zasady naliczania odsetek za zwłokę. Wyłączenie obowiązku naliczania odsetek za zwłokę.

 3. Zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia.

 4. Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty podatku.

 5. Wykonanie obowiązku przesłania przez wierzyciela upomnienia.

100 minut.

 1. Możliwość umarzania kosztów upomnienia z urzędu i na wniosek (wzory decyzji).

 2. Tytuł wykonawczy stosowany w zakresie egzekucji należności pieniężnych. Wypełnienie poszczególnych części i pozycji tytułu wykonawczego.

 3. Zmieniony tytuł wykonawczy. Dalszy tytuł wykonawczy.

 4. Przedawnienie zaległości podatkowych. Terminy przedawnienia. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia. Dokument informujący o przedawnieniu.

 5. Stwierdzenie nadpłaty podatku (z pominięciem decyzji, odmowa stwierdzenia nadpłaty, stwierdzenie nadpłaty w decyzji).

100 minut.

 1. Określenie wysokości nadpłaty.

 2. Zasady zaliczania i zwrotu nadpłaty podatku. Dokumentowanie zaliczenia nadpłaty. Terminy i sposoby zwrotu nadpłaty.

 3. Rejestr Należności Publicznoprawnych.

 4. Uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie przez Gminę danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

 5. Zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
30 września 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
7 października 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
7 października 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.