Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
7 października 2019, 10:00
7 października 2019, 10:00 - 8 października 2019, 15:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kurs - Inspektor Ochrony Danych Osobowych ". Szkolenie odbędzie się w dniach 7-8 października 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Kurs - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Data: 7-8 października 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 609 zł przy zgłoszeniu do 23 września.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści:

 • Zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego

 • Dostarczenie praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych

 • Przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych w związku z wejściem w życie RODO

 • Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Adresaci:

 • IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami ochrony danych osobowych

 • Osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub w przyszłości zostaną powołani na to stanowisko

 • Administratorzy Danych Osobowych

Prowadzący: Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Program:

1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych.

 • Źródła prawa krajowego i międzynarodowego.

 • Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Zakres uprawnień organu do spraw ochrony danych osobowych.

 • Sądowa ochrona prawa do ochrony danych osobowych.

 • RODO - podstawowe informacje oraz definicje - wybrane zagadnienia.

 • Dane osobowe.

 • Przetwarzanie danych osobowych.

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

 • Obowiązki administratora.

 • Prawa osób, których dane są przetwarzane.

 • Administracyjne kary pieniężne.

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. - zakres regulacji.

 • Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych.

 • Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna.

 • Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (zwykłych i szczególnie chronionych)

 • Wymogi prawne zastosowania instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

 • Ocena skutków dla ochrony danych.

 • Ochrona danych w fazie projektowania, domyślna ochrona danych.

 • Podstawy prawne przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

 • Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy.

2. Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych.

 • Obowiązkowe wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.

 • Fakultatywne wyznaczenie Inspektora.

3. Kto może być Inspektorem Ochrony Danych.

 • Kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora.

 • Forma zatrudnienia Inspektora.

4. Status Inspektora ochrony danych.

 • Bezpośrednia podległość Inspektora najwyższemu kierownictwu.

 • Organizowanie wsparcia dla Inspektora.

 • Udziału Inspektora we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

 • Zakaz wydawania instrukcji Inspektorowi co do sposobu wykonywania przez niego zadań.

 • Unikanie w organizacji konfliktu interesów - zadań Inspektora.

 • Zakaz odwoływania i karania Inspektora.

 • Obowiązek Inspektora zachowania tajemnicy lub poufności wykonywanych zadań.

II dzień

5. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

 • Omówienie systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji na podstawie m.in. polskich norm.

 • Identyfikacja ryzyk związanych z prywatnością i ich konsekwencje prawne.

 • Zasady szacowania ryzyka i ocena wpływu zastosowania określonych rozwiązań w zakresie.

 • Skuteczności zarządzania bezpieczeństwem.

 • Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku – praktyczne wypełnienie szablonu Analizy Ryzyka.

 • Zarządzanie cyklem życia danych osobowych.

6. Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 • Podstawy prawne powołania IOD.

 • Kto i kiedy musi powołać IOD oraz sposób wyznaczenia.

 • Status i kwalifikacje IOD.

 • Zadania IOD i zasady planowania ich wykonywania.

 • Przeprowadzanie sprawozdań zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych.

 • Osobowych w systemach tradycyjnych i informatycznych.

 • Dokumentowanie czynności prowadzonych przez IOD.

 • Sporządzanie sprawozdań ze sprawdzenia.

 • Zasady nadzorowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

 • Zakres uprawnień UODO wobec IOD.

7. Praktyczne informacje na temat kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Wymagania Urzędu wobec kontrolowanych podmiotów.

8. Panel dyskusyjny.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
30 września 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
7 października 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
8 października 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.