Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Instytucje Kultury - nowy KSR nr 11„Środki trwałe”, zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
8 października 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Instytucje Kultury - nowy KSR nr 11„Środki trwałe”, zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych - jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwale w budowie - po zmianach w 2019 r.". Szkolenie odbędzie się 8 października 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Instytucje Kultury - nowy KSR nr 11„Środki trwałe”, zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych - jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwale w budowie - po zmianach w 2019 r.

Data: 8 października 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 429 zł przy zgłoszeniu do 24 września.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w ostatnim okresie, a dotyczące poniżej wskazanych zagadnień, w tym: wprowadzany KSR nr 11 „Środki trwałe” oraz zmiany do podatku dochodowego od osób prawnych – jak je wykorzystać w Instytucjach Kultury. Zagadnienia związane z ewidencją i właściwym ujęciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek instytucji. Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji, likwidacja oraz ich inwentaryzacja. Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dość często wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych. Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu obowiązujące uregulowania prawne po zmianach przepisów, a tym samym pomóc w praktycznym ich stosowaniu. Uczestnicy otrzymają następujące załączniki: zarządzenia dotyczące gospodarki majątkiem, instrukcja inwentaryzacyjna oraz dokumentacja związana z inwentaryzacją

Adresaci: Główni księgowi, pracownicy Instytucji Kultury odpowiedzialni za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami i gospodarowanie mieniem instytucji

Prowadzący: Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych, czy dotyczących Instytucji Kultury. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

Program:

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.

2. Przekazanie majątku Instytucjom Kultury przez organizatorów- po zmianach błędy w przekazywaniu majątku:

  1. Użytkowanie wieczyste.
  2. użytkowanie w tym użytkowanie bezpłatne.
  3. Użyczenie.
  4. umowy najmu i dzierżawy.

3. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja - po zmianach przepisów:

a. Problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 6000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały?, z którego źródła?

4. Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 - zmiany wprowadzone do KŚT 2016
w porównaniu z KŚT 2010 - wprowadzone zmiany.

5. KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017r.) - jak ewidencjonować zagadnienia objęte standardem w Instytucji Kultury.

6. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - po zmianie - z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego):

a. Syntetyczna.

b. Analityczna.

c. Pozabilansowa.

d. Regulacje w polityce rachunkowości.

e. Miejsce i technika prowadzenia ewidencji.

7. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości- z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego).

8. Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych- z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego).

9. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianach przepisów.

10. Likwidacja środków trwałych.

11. Środki trwałe w budowie ( Inwestycje) po zmianie - z uwzględnieniem KŚT 2016 i KSR nr 11.

12. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji - rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory) - z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.

13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
1 października 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
8 października 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
8 października 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.