Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Nowelizacja ustawy o własności lokali związana z nowym zakresem pojęcia wspólnoty mieszkaniowej

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
8 października 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Nowelizacja ustawy o własności lokali związana z nowym zakresem pojęcia wspólnoty mieszkaniowej oraz nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności". Szkolenie odbędzie się 8 października 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Nowelizacja ustawy o własności lokali związana z nowym zakresem pojęcia wspólnoty mieszkaniowej oraz nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Data: 8 października 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 24 września.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Na zajęciach omówione będą między innymi:

 • Planowana nowelizacja ustawy o własności lokali i redefinicja pojęcia wspólnoty mieszkaniowej wraz ze zmianą zakresu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz ze skutkami prawnymi dla wspólnot i spółdzielni.

 • Przykłady niezgodnych z prawem uchwał podejmowanych przez wspólnoty przy zatwierdzaniu sprawozdań zarządu i zarządcy za rok obrachunkowy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wraz ze skutkami prawnymi dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

 • Przyjmowanie nowych planów gospodarczych i budżetów wspólnot z naruszeniem praw poszczególnych jej członków.

 • Zawieranie umów z przekroczeniem umocowania lub bez właściwego umocowania przez zarząd lub zarządcę.

 • Skargi na stwierdzenie nieistnienia podjętej uchwały z powodu braku prawidłowo oddanych głosów za uchwałą lub braku właściwych pełnomocnictw dla osób działających w imieniu i na rzecz innych członków wspólnoty.

 • Zagadnienia braku dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej i odpowiedzialności z tego tytułu zarządu i zarządcy.

Adresaci: Zarządcy, administratorzy nieruchomości, pracownicy jednostek samorządowych odpowiedzialni za zasób mieszkaniowy, deweloperzy i ich pracownicy, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych i inne osoby zajmujące się problematyką rynku nieruchomości.

Prowadzący: Prawnik i trener, specjalista z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii. Na zajęciach uzyskuje wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych.

Program:

 1. Nowe pojęcie wspólnoty mieszkaniowej w projekcie zmian ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – rozszerzenie katalogu wspólnot mieszkaniowych.

 2. Planowana zmiana zakresu obowiązków zarządców nieruchomości związana nowelizacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zmiana zakresu nieruchomości objętych przekształceniem na gruntach wspólnot i spółdzielni.

75 minut.

 1. Czynności podejmowane na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz czynności podejmowane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową – skutki prawne dla zarządcy i wspólnoty mieszkaniowej.

 2. Praktyka i zakres czynności podejmowanych na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz uchwał wspólnoty mieszkaniowej, a odpowiedzialność cywilna podmiotów zarządzających, w tym podmiotów publicznych.

75 minut.

 1. Właściwa treść uchwał zgodnie z praktyką i orzecznictwem sądowym.

 2. Podstawy prawne i faktyczne zaskarżenia uchwały do Sądu - termin do wniesienia skargi do Sądu i zasady jego obliczania – zagadnienie przywrócenia terminu.

75 minut.

 1. Sposoby i tryby głosownia na zebraniach wspólnoty, a prawidłowe liczenie głosów – protokoły z zebrań wspólnoty jako środki dowodowe ad eventum.

 2. Orzecznictwo sądowe w sprawach związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi.

75 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
1 października 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
8 października 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
8 października 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.