Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
8 października 2019, 09:00
8 października 2019, 09:00 - 11 października 2019, 14:30
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kurs kancelaryjno-archiwalny II-go stopnia". Szkolenie odbędzie się w dniach 8-11 października 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Kurs kancelaryjno-archiwalny II-go stopnia
Data: 8-11 października 2019, 9:00 - 14:30

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 1249 zł przy zgłoszeniu do 24 września.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają, co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie. Kurs jest kierowany przede wszystkim do archiwistów zakładowych lub osób nadzorujących pracę archiwistów prowadzących archiwa zakładowe lub składnice akt w samorządowych lub państwowych jednostkach organizacyjnych. Kurs ma formę warsztatów. Uczestnicy posiadaną już wiedzę kancelaryjno-archiwalną, uzupełnianą w trakcie „kursu II stopnia”, sprawdzają w praktyce, pracując na rzeczywistej dokumentacji podmiotu wybranej jednostki organizacyjnej (wykonując archiwizację dokumentacji aktowej). W trakcie jednego dnia kursu możliwa jest praca z własną dokumentacją z jednostki.

Korzyści: Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania znowelizowanej Ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych.

Prowadzący: Specjalista ds. zarządzania dokumentacją, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, wykładowca WSAP w Kielcach, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Program kursu:

Dzień pierwszy

1 Regulacje w zakresie prowadzenia dokumentacji w polskim i unijnym porządku prawnym. Przypomnienie wiadomości.

(2 godziny)

2 Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji (rozbudowa wykazów akt, selekcja archiwalna iwartościowanie dokumentacji).

3 Opis jednostki inwentarzowej (specyficzne rodzaje dokumentacji: koperty dowodowe osób zmarłych, teczki pracownicze, projekty UE, dokumentacja techniczna, umowy, itp.)

4 Ewidencja dokumentacji (elementy spisów zdawczo-odbiorczych, weryfikacja kwalifikacji archiwalnej, uzupełnianie danych w ewidencji).

5 Ćwiczenia w grupach.

(4 godziny)

Dzień drugi

1 Zespoły archiwalne i ich klasyfikacja. Ustalanie przynależności zespołowej, zasada pertynencji terytorialnej i przynależności zespołowej. Definiowanie dokumentacji własnej, odziedziczonej i zdeponowanej w podmiocie.

2 Praca z rzeczywistą dokumentacją.

3 Studia wstępne nad zespołem.

(6 godzin)

Dzień trzeci

1 Opracowanie dokumentacji w pierwotnym stanie wytworzenia. Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.

2 Praca z rzeczywistą dokumentacją.

3 Porządkowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: segregacja dokumentacji, kwalifikacja archiwalna, systematyzacja dokumentacji.

Dzień czwarty

1 Praca z rzeczywistą dokumentacją.

2 Porządkowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: uzupełnianie opisów, inwentaryzacja i nadawanie dokumentacji sygnatury archiwalnej.

3 Ewidencja dokumentacji zakończonej (tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych dla dokumentacji różnego rodzaju: aktowa, techniczna, kartograficzna, audiowizualna).

(6 godzin)

Dzień piąty

1 Praca z rzeczywistą dokumentacją.

2 Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

3 Wieloetapowość procedury przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

(5 godzin)

4 Zasady archiwizacji dokumentacji technicznej, fotograficznej, geodezyjno- kartograficznej, audiowizualnej.

(1 godzina)

Łącznie 30 godz. Zegarowych.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
1 października 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
8 października 2019, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
11 października 2019, 14:30
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.