Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Kurs: Gospodarowanie składnikami majątkowymi, umorzenie/amortyzacja oraz inwentaryzacja 2019

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
9 października 2019, 10:00
9 października 2019, 10:00 - 10 października 2019, 15:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kurs: Gospodarowanie składnikami majątkowymi, umorzenie/amortyzacja oraz inwentaryzacja 2019". Szkolenie odbędzie się w dniach 9-10 października 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Kurs: Gospodarowanie składnikami majątkowymi, umorzenie/amortyzacja oraz inwentaryzacja 2019

Data: 9-10 października 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 609 zł przy zgłoszeniu do 25 września.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Poszerzenie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi jednostki (sposoby nabywania, wyceny, prowadzenia ewidencji, zbywania) oraz klasyfikowania zgodnie z KŚT, w tym ustalania stawki amortyzacyjnej i zakładanie tabel amortyzacyjnych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa dotyczącymi umorzenia/amortyzacji. Sporo uwagi poświęconej będzie inwentaryzacji (częstotliwość, terminy, metody, etapy), w tym omówienie czynności niezbędnych w celu prawidłowego rozliczenia i udokumentowania inwentaryzacji, szczególnie w kontekście poprawnego zamknięcia roku obrotowego i sporządzenia sprawozdania finansowego. Omówione zostanie znaczenie terenu strzeżonego a także ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych oraz postępowania w nietypowych sytuacjach problemowych.

Korzyści z udziału:

 • Ugruntowanie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa.

 • Poznanie zasady ustalania wartości początkowej, nabywania i zbywania składników majątkowych, opisu dokumentów i prowadzenia ewidencji, w tym dotyczących amortyzacji/umorzenia, podziału kompetencji i zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych i niskocennych składników majątkowych.

 • Poznanie etapów, terminów, metod i częstotliwości inwentaryzacji.

 • Uczestnicy otrzymają wzory niezbędnych przykładowych druków, księgowań i propozycje stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie.

 • Umożliwienie identyfikacji najczęściej popełnianych błędów oraz poznania sposobów ich zapobiegania.

Adresaci: Kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy służb finansowych i kontrolnych oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych w JST, opisywania dokumentów, ewidencjonowania, amortyzowania/umarzania, inwentaryzowania, znakowania i innych czynności dotyczących szeroko rozumianej gospodarki majątkiem pozostającym w zasobach jednostki. Zajęcia kierowaną są również do osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym oraz biorących udział w czynnościach przed, w trakcie i po inwentaryzacji.

Prowadzący: Ekonomistka, pedagog. Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca na uczelni wyższej, łatwo nawiązuje kontakt z uczestnikami szkolenia.

Program:

 1. Podstawy prawne.

 2. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 3. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych.

 4. Ulepszenie a remont środków trwałych.

 5. Ujmowanie w ewidencji księgowej podstawowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz składników niskocennych – rozwiązania i prawne możliwości.

 6. Znakowanie składników majątku jednostki.

 7. Uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej – rola pracowników merytorycznych, komórek finansowych i odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie gospodarki składnikami majątkowymi.

 8. Sposób postępowania i księgowanie ujawnionych składników majakowych.

 9. Dokumentowanie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

 10. Procedury przy likwidacji środków trwałych.

 11. Metody amortyzacji/umorzenia.

 12. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie gospodarki składnikami majątkowymi i możliwości ich zapobiegania.

 13. Dyskusja.

Dzień 2.

 1. Klasyfikacja Środków Trwałych.

 2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji.

 3. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:

 • Spis z natury.

 • Uzgadnianie sald.

 • Weryfikacja sald.

 1. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.

 2. Teren strzeżony.

 3. Rodzaje inwentaryzacji - pełna, ciągła, kontrolna, okresowa, zdawczo-odbiorcza.

 4. Wymóg porównania zasobów nieruchomości.

 5. Organizacja inwentaryzacji – obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po inwentaryzacji, w tym:

 • Wydanie zarządzenia o przeprowadzeniu inwentaryzacji.

 • Przykładowy harmonogram prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji.

 • Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej/ zespołów spisowych.

 • Zadania przewodniczącego komisji.

 • Zadania komisji inwentaryzacyjnej.

 • Zadania zespołu spisowego.

 1. Dokumentacja inwentaryzacyjna.

 2. Inwentaryzacja kasy.

 3. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.

 4. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.

 5. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.

 6. Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych oraz zasady dokonywania kompensat.

 7. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.

 8. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych.

 9. Dyskusja.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
2 października 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
9 października 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
10 października 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.