Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami KPA i Prawa wodnego

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
10 października 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami kodeksu prawa administracyjnego i Prawa wodnego". Szkolenie odbędzie się 10 października 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami kodeksu prawa administracyjnego i Prawa wodnego

Data: 10 października 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 26 września.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa wodnego. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy.

Adresaci: Pracownicy gmin oraz organów zajmujących się realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Prowadzący: Specjalista w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, wieloletni pracownik administracji publicznej, pozaetatowy członek SKO w Opolu oraz wieloletni i ceniony wykładowca FRDL.

Program:

1. Kodeks Postępowania Administracyjnego:

 • Czynny udział stron w postępowaniu.

 • Postępowanie w przypadku nieobecności stron.

 • Terminy załatwiania spraw.

 • Odmowa wszczęcia postępowania.

 • Pozostawienie podania bez rozpoznania.

 • Zawieszenie postępowania.

 • Zawartość decyzji.

 • Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji.

 • Skutki zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

 • Wznowienie postępowania.

2. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego/o ustaleniu warunków zabudowy:

 • Inwestycje celu publicznego (kontynuacja funkcji, dostęp do drogi, uzbrojenie, ochrona gruntów rolnych).

 • Tryb nadzwyczajny w postępowaniu dot. inwestycji celu publicznego.

 • Analizy urbanistyczne, jako materiał dowodowy w sprawie i załącznik do decyzji.

 • Wymogi w zakresie zawartości analiz.

 • Szczegółowa analiza art. 61 ustawy.

 • Udogodnienia z wodami polskimi (forma uzgodnień, strony postępowania).

 • Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 • Uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

 • Związanie organu administracji architektoniczno-budowlanej warunkami decyzji.

 • Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.

 • Postępowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.

3. Rozwiązywanie bieżących problemów.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
3 października 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
10 października 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
10 października 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.