Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Cognity Szkolenia
Wrocław, Polska
za 15 dni
30 września 2019, 08:45
Płatne

Kurs Zarządzania projektami jest dla osób, które chcą realizować i kierować projektami w organizacji, chcą nauczyć się wykorzystywać dokumentację projektową. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniu 30 września 2019 we Wrocławiu. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Reklama

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • określać cele projektu (koncepcja SMART),
 • zastosować dokumentację projektową,
 • doskonale zaplanować projekt (harmonogram, zasoby, budżet),
 • nadzorować wdrożenie, postępy oraz ocenić wyniki projektu,
 • przygotować raport.

Program szkolenia Zarządzania projektami

1. Rozpoczęcie szkolenia:

 • identyfikacja oczekiwań uczestników szkolenia,
 • zaprezentowanie celów oraz zakresu kursu.

2. Wstęp do zarządzania projektami:

 • ważna rola myślenia projektowego,
 • czym jest projekt?
 • cykl życia projektu.

3. Projekty w przedsiębiorstwach:

 • projekty, a cele biznesowe,
 • kryteria wyboru projektów do zrealizowania,
 • projekty, struktura firmy,
 • role w projektach,
 • metody zarządzania projektami.

4. Inicjowanie projektu:

 • rozpoczęcie fazy inicjowania projektu,
 • sponsorzy projektu, metody analizy interesariuszy,
 • project Charter - Karta Projektu,
 • zamknięcie fazy inicjowania projektu.

5. Czynniki w planowaniu projektu::

 • produkt i wymogi względem niego,
 • zakres projektu,
 • zasoby pracy w projekcie,
 • struktura podziału pracy,
 • wykres Gantta,
 • sposoby szacowania projektu.

6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:

 • źródła ryzyka,
 • identyfikacja ryzyka i możliwych konsekwencji,
 • plan minimalizacji ryzyka,
 • wycena ryzyka w projekcie.

7. Efektywna komunikacja w zespole projektowym:

 • rola komunikacji,
 • sposoby właściwego przekazu informacji,
 • ocena skuteczności komunikacji w projekcie,
 • arkusz planu komunikacji.

8. Monitoring oraz kontrola wdrażania projektu, ewaluacja i zamknięcie:

 • czym jest monitoring, kontrola oraz ewaluacja?
 • reguły monitoringu oraz kontroli w projekcie,
 • sposób pomiaru postępu projektu,
 • ewaluacja projektu,
 • podsumowanie i zamknięcie projektu.

9.Podsumowanie szkolenia.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-zarzadzania-projektami,s2,922.html

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
30 września 2019, 08:45
Zakończenie wydarzenia:
30 września 2019, 16:00
Miejsce:
Cognity Szkolenia
Wrocław, Polska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.