Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Warszawa
Warszawa, Polska
W zeszły piątek, 08:00
20 września 2019, 08:00 - 8 listopada 2019, 16:00
Bezpłatne

Projekt dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Odkryj, rozwijaj, wykorzystaj 4!” realizowany przez Stowarzyszenie SPOZA. Chcemy pomóc młodzieży w odkrywaniu talentów w trzech krokach: Odkryj, Rozwijaj i Wykorzystaj.

Autor/źródło: Photo by Perry Grone on Unsplash

Reklama

Ponownie rozpoczynamy projekt „Odkryj, rozwijaj, wykorzystaj 4!

Od sierpnia 2019 rozpoczęliśmy realizację autorskiego projektu „Odkryj, rozwijaj, wykorzystaj 4!”. Kolejny raz będziemy mieli przyjemność spotkać się z młodzieżą szkół ponadpodstawowych, aby pomóc im w wyborze odpowiednich ścieżek edukacyjnych i zawodowych, w oparciu o własne preferencje i mocne strony. Dobrą rekomendacją są wypowiedzi poprzednich uczestników: „Dowiedziałam się jak poznawać siebie, nakierowałam się na prawidłową "drogę", „.. warto wykorzystywać to, w czym jestem dobra”, „Ponieważ dla osób, które nie potrafią odnaleźć siebie te warsztaty mogą być pomocne”.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji zadania publicznego w Warszawie w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Zastosujemy metody pracy teamcoachingowej w cyklu warsztatów, które zachęcą uczestników do odkrywania ich naturalnych wzorców myślenia, odczuwania, zachowania i wypracowania własnych dróg rozwoju. Nauczą się oryginalnego modelowego podejścia, które pozwoli im także
w przyszłości skorzystać z pozyskanej wiedzy na swój temat. Ideą cykliczności spotkań jest próba eksperymentowania z nowo pozyskaną wiedzą na swój temat w przerwie między kolejnymi zajęciami warsztatowymi. Projekt składa się z cyklu dwóch zintegrowanych warsztatów:

Krok 1. "Odkryj swoje silne strony" (2 godziny lekcyjne)
Krok 2. „Rozwijaj i wykorzystaj swoje silne strony" (2 godziny lekcyjne)
Krok 3. „Jakie korzyści widzisz ze świadomości swojego potencjału " (1 godzina lekcyjna)

Zapraszamy szkoły do uczestnictwa. Ilość grup ograniczona.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
W zeszły piątek, 08:00
Zakończenie wydarzenia:
8 listopada 2019, 16:00
Miejsce:
Warszawa
Warszawa, Polska
Organizator:
Stowarzyszenie SPOZA
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.