Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 19 dni
4 listopada 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej" Szkolenie odbędzie się 4 listopada 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
Data: 4 listopada 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 21 października.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Zapraszamy na szkolenie pozwalające na zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Adresaci: Osoby, które w swoich jednostkach są odpowiedzialne za prowadzenie Biuletynu i podejmowanie decyzji o tym co zostanie w nim opublikowane tj. koordynatorów i głównych redaktorów BIP oraz radców prawnych i rzeczników prasowych.

Prowadzący: Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 2533 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie 185 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych.

Program:

I. Podstawy prawne prowadzenia BIP.

1. Kto ma obowiązek prowadzić BIP.

2. Kluczowe założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej.

3. Informacje publikowane w BIP - obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej.

4. Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej.

5. BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

II. BIP- zagadnienia praktyczne.

1. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA.

2. Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury.

3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?

4. Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje - sposób wypełniania metryczki.

5. Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie).

6. Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych?

7. Efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym.

8. Urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www.

9. Obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP.

10. Standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA.

11. Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje - sposób wypełniania metryczki.

12. Kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP.

III. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

1. Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń.

2. Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów.

3. Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie?

4. Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach?

5. Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

6. Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli.

7. Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne.

8. Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? Prawo i praktyka.

9. Jak poinformować o tym czego zabrakło w Biuletynie?

IV. Ograniczenia na stronach BIP.

1. Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne.

2. Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych?

3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?

V. Dyskusja.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
28 października 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
4 listopada 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
4 listopada 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.