Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 21 dni
6 listopada 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Szkolenie odbędzie się 4 listopada 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Data: 6 listopada 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 23 października.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Uzyskanie na zajęciach informacji:

 • Kto powinien przeprowadzać kontrole?

 • W jakich terminach należy przeprowadzać kontrole?

 • Co należy kontrolować?

 • Co powinien zawierać protokół i zalecenie pokontrolne?

 • Jak przeprowadzić postępowanie o zwrot dotacji?

 • Jak skonstruować decyzję? Co powinna zawierać decyzja o zwrocie dotacji?

Możliwość konsultacji bieżących problemów z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji.

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Program:

I. Kontrola dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Czy każde zadanie należy skontrolować?

 2. Formy kontroli - kontrola w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania.

 3. Terminy przeprowadzenia kontroli. Kontrola a sprawdzenie sprawozdania.

 4. Kto powinien przeprowadzać kontrole?

 5. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

 6. Dokumenty dotyczące kontroli.

 7. Co kontrolować: merytoryczne elementy zadania, kwestie finansowe rozliczenia dotacji?

 8. Kontrola finansowa: prowadzenie wyodrębnionej księgowości, opis faktur, dokumentowanie wydatków.

 9. Protokół i zalecenie pokontrolne.

 10. Kontrola a rozliczenie zadania.

II. Zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Rodzaje dotacji wykorzystanej w sposób nieprawidłowy.

 2. Postępowanie o zwrot dotacji.

 3. Przykłady decyzji.

 4. Możliwość umorzenia zobowiązania/rozłożenia spłaty.

III. Bieżące odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące przekazywania i rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
29 października 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
6 listopada 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
6 listopada 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.