Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

BILANS 2019 w organizacjach pozarządowych i kościelnych osobach prawnych (e-sprawozdania)

Dzięki temu wydarzeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!
Perfectum - Audit Sp. z o.o.
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 98, Warszawa, Polska, Wejście do ul. Wokalnej 8
10 grudnia 2019, 00:00
10 grudnia 2019, 00:00 - 11 grudnia 2019, 23:59
Płatne

Szkolenie adresowane jest do księgowych, skarbników, osób odpowiedzialnych za finanse i podatki w organizacji pozarządowej. Celem szkolenia jest m.in. prezentacja skutków zmian w rachunkowości i ich wpływu na sprawozdanie finansowe za rok 2019. Kompleksowo omówione zostaną podatki z zaprezentowaniem bieżącego orzecznictwa. Szkolenie odbędzie się w dniach 10-11.12.2019 r. w Warszawie. Zaprasza Perfectum - Audit Sp. z o.o. Udział płatny 650 zł.

PROGRAM SZKOLENIA

Uwaga: uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalną wersję wzorcowej polityki rachunkowości 2019

I. RACHUNKOWOŚĆ – ZMIANY W 2019 r.

1. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. - e- sprawozdanie.

2. Obowiązek wyboru zakresu sprawozdania finansowego zgodnego z załącznikiem nr 1 lub nr 6 ustawy o rachunkowości – porównanie.

3. Polityka rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, bezpośrednią podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych – adaptacja polityki do własnych potrzeb.

4. Ujęcie w księgach rachunkowych skutków niektórych szczególnie ważnych operacji, to jest:

a. kalkulacji kosztów i przychodów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej i gospodarczej

b. klasyfikacji działalności leczniczej

c. operacji dotyczących aktywów trwałych i obrotowych

d. ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego, w tym rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów

e. ewidencja księgowa wszelkich form pozyskiwania środków na działalność statutową (najem, sponsoring, reklama, sms, crowd funding, działalność gospodarcza, darowizny, dotacje, granty i inne)

5. Rachunkowość (w tym dowody księgowe i księgi rachunkowe) w zakresie realizacji i rozliczeń projektów finansowanych i dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

6. Inwentaryzacja aktywów i pasywów oraz rozliczenie i ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych.

7. Wyodrębnienie oraz powiązania działalności statutowej (statutowej pożytku publicznego) i gospodarczej.

II. PODATKI W 2019 ROKU (ZASADY OPODATKOWANIA I ORZECZNICTWO)

1. Jednolity plik kontrolny i podzielona płatność

2. Podatek dochodowy od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku, w tym z tytułu dotacji, darowizn itp.; zasady sporządzania deklaracji CIT-8, CIT-8/O, CIT-D.

3. Podatek od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zmian w podatku VAT, to jest:

a. zmian związanych z ustalaniem tzw. prewspółczynnika

b. rozliczania działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej

c. rozliczania dotacji

d. działalności gospodarczej opodatkowanej VAT lub zwolnionej

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku (świadczenia niepieniężne, rozliczenia wolontariuszy, pomoc społeczna, zapomogi, darowizny, szkolenia, imprezy integracyjne, jubileusze, loterie, aukcje, zasiłki i inne).

5. Zmiany w ustawach podatkowych w najbliższym czasie (NIP na paragonie fiskalnym dla potrzeb fakturowania, nowy próg podatkowy PIT – 17%., poszerzony obowiązkowy split payment, nowy JPK_VAT, indywidualny rachunek podatkowy, matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), ze-rowy PIT dla młodych, likwidacja deklaracji VAT, Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia, „Biała lista” podatników).

III. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO (WYMAGANIA KONTROLI)

1. Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego.

2. Rozliczanie 1 % pdof.

3. Sporządzanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego.

4. Działalność statutowa nieodpłatna, statutowa odpłatna oraz gospodarcza – wpływ właściwej identyfikacji, klasyfikacji i prezentacji na wypełnianie postanowień różnych gałęzi prawa (o działal­ności pożytku publicznego, bilansowego, podatkowego i innych).

IV. DYSKUSJA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
10 grudnia 2019, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
11 grudnia 2019, 23:59
Miejsce:
Perfectum - Audit Sp. z o.o.
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 98, Warszawa, Polska
Wejście do ul. Wokalnej 8
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.