Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Dzięki temu wydarzeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!
Cała Polska
2 października 2019, 00:00
2 października 2019, 00:00 - 4 listopada 2019, 23:59
Bezpłatne

Jeśli mieszkasz w małej miejscowości, zorganizowałeś/aś i przeprowadziłeś/aś akcję lub projekt dotyczący lokalnej historii, budynku, drzewa bądź zwyczaju, działasz lokalnie na rzecz edukacji i kultury – ten konkurs jest dla Ciebie! Nie zgadzasz się z tym, że małe miejscowości są nudne? Działasz lokalnie i leży Ci na sercu tożsamość Twojej małej ojczyzny? Zachęcasz innych do „odkrywania skarbów”? ŚWIETNIE! Pochwal się tym i zgłoś do konkursu!

Autor/źródło: Joanna Gębal

Konkurs ma za zadanie wypromować inicjatywy edukacyjno-kulturalne ukazujące „skarby” małych i średnich miejscowości w Polsce (do 30 000 mieszkańców). Konkurs przeznaczony jest do każdego/ej, komu nie jest obojętne kulturowe dziedzictwo lokalne, a przeprowadzone przez niego/nią działania mają na celu rozbudzenie zainteresowania miejscem zamieszkania – zarówno samych jego mieszkańców jak i osób odwiedzających.

Dla zwycięzców 3 nagrody x 3 000 zł i 2 wyróżnienia x 2 000 zł!

Wybrane 20 inicjatyw planujemy umieścić w „Lokalnych Inspiracjach”
– publikacji elektronicznej prezentującej najciekawsze biorące udział
w Konkursie inicjatywy edukacyjno-kulturalne! Daj się poznać w całej Polsce
– publikacja będzie do pobrania za darmo!
Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy edukacyjno-kulturalne, których celem i wynikiem jest pielęgnowanie i popularyzowanie dziedzictwa lokalnego (materialnego i niematerialnego) oraz umacnianie tożsamości lokalnej, dotyczące między innymi:
• lokalnych zabytków (w tym: sztuki świeckiej i sakralnej, zabytków archeologii, zabytków przemysłowych, etnograficznych i innych),
• lokalnego dziedzictwa przyrodniczego (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody itp.),
• twórczości lokalnych artystów (sztuk plastycznych, pisarzy, poetów, rzemieślników, muzyków i muzykantów),
• lokalnych gwar i dialektów,
• mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych,
• sztuki i obrzędowości ludowej dotyczącej regionu (świeckiej i religijnej),
• lokalnych historii rodzinnych, społecznych („małe i duże historie”),
• zwyczajów kulinarnych,
• numizmatyki i innych rodzajów kolekcjonerstwa przedmiotów związanych
z dziedzictwem,
• odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.

Kwalifikujące się Inicjatywy mogą mieć różnorodne formy, na przykład:

  • zwiedzanie, zajęcia edukacyjne, warsztat, gawęda, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne i spektakle, zajęcia śpiewu, występy, oprowadzanie, zajęcia rękodzielnicze, publiczne odczyty, tworzenie gier i zabaw związanych z lokalną historią, opowieści i wspomnienia, zajęcia kulinarne, obrzędy świeckie i religijne, spotkania i wspólne aktywności dotyczące integracji różnorodnych grup społecznych (np. różnych grup etnicznych czy religijnych), plenery malarskie, spotkania z lokalnymi mieszkańcami, spotkania z zarządcami zabytków materialnych i przyrodniczych instytucji kultury, inicjatywy społeczne związane z lokalnym dziedzictwem kulturalnym, opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych, nagranie
    i pokazy filmu, pokaz fotografii, murale, performance, stworzenie ścieżki turystycznej dotyczącej okolicy, wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wiele innych.

kontakt:
Weronika Warzocha, tel. 22 21 00 145, e-mail: wwarzocha.nck.pl
Maksymilian Olenderek, tel. 22 21 00 158, e-mail: molenderek@nck.pl

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Termin rejestracji:
4 listopada 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
2 października 2019, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
4 listopada 2019, 23:59
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.