Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu dla kolejnych priorytetów FIO 2020

Reklama
Cała Polska
2 października 2019, 00:00
2 października 2019, 00:00 - 17 października 2019, 23:59
Bezpłatne

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytety 2, 3 i 4. Uwagi można zgłaszać do 17 października br.

Logotyp NIW-CRSO

Autor/źródło: NIW-CRSO

Reklama

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytety 2, 3 i 4. możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, po aprobacie projektu ze strony Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO, zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Zachęcamy do zaopiniowania zapisów w Regulaminie, w szczególności:

  • Wykluczenia podmiotów realizujących zadania 2-letnie FIO 2019 – jako podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie w związku ze zwiększeniem szans na otrzymanie dotacji innym organizacjom.
  • Usunięcie partnerstwa formalnego (jedynie zapis, że o kwalifikowaniu wkładu własnego) w celu ułatwienia organizacjom współpracy z innymi podmiotami.
  • Obniżenie maksymalnej kwoty dotacji do 20-120 tys. zł w P2 i P3, 20-150 tys. zł w P4 w związku ze skróceniem maksymalnego okresu trwania projektu do 11 miesięcy oraz potencjalnego zwiększenia liczby dofinansowanych ofert.
  • Kryteriów strategicznych.
  • Przeredagowanie 4 kryterium oceny dotyczącego możliwości realizacji Oferty tak by było bardziej zrozumiałe dla organizacji oraz ekspertów oceniających.

Wszystkie zebrane w toku konsultacji uwagi zostaną przedstawione Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

Regulamin wraz z formularzem konsultacji dostępny jest poniżej:

Adres, na jaki należy wysłać formularz to fio@niw.gov.pl.

Więcej informacji na temat konsultacji można przeczytać tutaj.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
2 października 2019, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
Dziś, 23:59
Organizator:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.