Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum
za 2 miesiące
4 grudnia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Odmowa udzielenia informacji publicznej w praktyce. Decyzje podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej" Szkolenie odbędzie się 4 grudnia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Odmowa udzielenia informacji publicznej w praktyce. Decyzje podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

Data: 4 grudnia 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 20 listopada.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Szefowie oraz pracownicy organów administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, administracja zespolona i niezespolona) oraz ich jednostek organizacyjnych, wszystkie osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej.

Cele: Serdecznie zapraszamy na spotkanie, podczas którego omówione zostaną kwestie związane z odmową udzielenia informacji publicznej, przesłanek do wydania takiej decyzji oraz obowiązkowych elementów takiej decyzji.

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu wydawania decyzji odmownych w sprawie udzielenia informacji publicznej.

 • Uzyskanie informacji rozpatrzenia odwołania od decyzji odmownej.

 • Omówienie casusów z dziedziny dostępu do informacji publicznej.

Prowadzący: Radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Były arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RKO. Wykładowca z tematyki prawa samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, przepisów antykorupcyjnych. Trener, pracownik organów kontroli i nadzoru, wykładowca na studiach podyplomowych.

Program:

 1. Odmowa udzielenia informacji publicznej.

 2. Decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej.

 3. Przesłanki wydania decyzji.

 4. Obowiązkowe elementy decyzji o odmowie.

 5. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 6. Rozstrzygnięcia podmiotów niebędących organami władzy publicznej.

 7. Rozpatrzenie odwołania od decyzji odmownej.

 8. Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej.

 9. Skargi w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej.

 10. Kontrola decyzji przez sądy administracyjne.

 11. Casusy z dziedziny dostępu do informacji publicznej.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
27 listopada 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
4 grudnia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
4 grudnia 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.