Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Hotel Heban
Toruń, Polska
W sobotę, 09:00
19 października 2019, 09:00 - 20 października 2019, 16:00
Bezpłatne

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na drugą edycję bezpłatnych warsztatów pn. „W OBRONIE PRAW ZWIERZĄT”, które poprowadzi trenerka, aktywistka, adwokatka i publicystka Karolina Kuszlewicz.

Reklama

O czym będą warsztaty?

Czy spotkałaś/eś się z niewłaściwym traktowaniem zwierząt i nie wiedziałaś/eś jak zareagować? A może nie zgadzasz się na hodowlę zwierząt futerkowych, ich stłoczenie w klatkach i traktowanie w sposób przedmiotowy? Poza tym masz wątpliwości czy cyrk jest dobrym miejscem dla zwierząt? Jeśli chcesz przeciwdziałać aktualnym zapisom prawa, działać na rzecz lepszego traktowania zwierząt, a jakość ich życia jest dla Ciebie ważna, te warsztaty są dla Ciebie!

Prowadząca od początku swojej praktyki zawodowej prowadzi sprawy związane z prawną ochroną zwierząt. Jest specjalistką w zakresie ustawy o ochronie zwierząt. W listopadzie 2017 otrzymała pierwsze miejsce w rankingu Rising Stars- Prawnicy Liderzy Jutra 2017 m.in. ze względu na prawną walkę przed Sądem Najwyższym o ochronie karpi przed niehumanitarnym traktowaniem. Jest Pierwszą Rzeczniczką Praw Zwierząt.

O działaniach Karoliny Kuszlewicz możecie przeczytać na fanpage'u: W imieniu zwierząt i przyrody - głosem adwokata.

Cel warsztatów

Uczestnicy nabędą wiedzę o najważniejszych zasadach wynikających z ustawy o ochronie zwierząt z uwzględnieniem jej miejsca w systemie prawa.

Ponadto omówimy czyny zabronione przeciwko zwierzętom określone w ustawie o ochronie zwierząt. Dodatkowo Uczestnicy naucza się odróżniać przestępstwa od wykroczeń i będą znali proceduralną ścieżkę reagowania w obu sytuacjach. Dowiedzą się jak reagować, jak dokonywać zgłoszenia czynu zabronionego, jak go dokumentować oraz jakie mają prawa jako przedstawiciele organizacji pozarządowych w postępowaniu karnym o ochronie zwierząt.

Częścią warsztatów będą również kwestie formalno-prawnych ram interwencji podejmowanych na podstawie ustawy o ochronie zwierząt- odbiór zagrożonego zwierzęcia.

Z pewnością istotnym aspektem będzie to, że podczas warsztatów uczestnicy pracować będą na prawdziwych przypadkach, z wykorzystaniem elementów pochodzących z oryginalnej dokumentacji (z poszanowaniem tajemnicy adwokackiej).

Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach stanowienia prawa. Warsztaty realizujemy w ramach projektu pn. „Organizacje stanowią prawo”.

Zapewniamy:

  • lunch i bufet kawowy,
  • materiały warsztatowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • certyfikat ukończenia warsztatów.

Warsztaty odbędą się 19-20.10.2019 r. w Hotelu Heban w Toruniu, w godz. 09.00-16.00.

Program warsztatów

Zgłosić można się do dnia 16.10.2019 r. poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Prosimy również o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej Państwa doświadczeń związanych z przedmiotem zajęć – pobierz ankietę

Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji – pobierz.

Efektem pracy na warsztacie i w ramach wsparcia powarsztatowego będzie wypracowanie tzw. scenariusza wprowadzenia zmiany, w którym zawarte będą propozycje i pomysły zmiany prawa w zakresie tematycznym warsztatów.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” realizujemy w partnerstwie: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, Cistor SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki.

Projekt ma następujące cele:

  • włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
  • budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
  • budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
  • warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
W sobotę, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
W niedzielę, 16:00
Miejsce:
Hotel Heban
Toruń, Polska
Organizator:
Fundacja Stabilo
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.