Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Festiwal Szkoleń dla NGO 2019- Jesteś specjalistą? Zostań trenerem!

Reklama
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Kraków, Polska
W piątek, 09:00
18 października 2019, 09:00 - 7 grudnia 2019, 23:59
Płatne

Szkolenie trenerskie z elementem treningu praktycznego. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy min.: * rozwiną swoje kompetencje – pomożemy im przygotować się do prowadzenia krótkich działań edukacyjnych, * zdobędą pierwsze doświadczenie trenerskie prowadząc szkolenie w tematyce, która jest im bliska, * dowiedzą się, jakie są ich mocne strony, a nad czym warto pracować aby dalej doskonalić się w przekazywaniu wiedzy.

Reklama

Szkolenie zbudowane jest z kilku etapów i wykorzystuje różnorodne formy edukacyjne (warsztat, mentoring, trening praktyczny) pozwalające na bardzo efektywne nabywanie i utrwalanie nowych kompetencji.

I. etap – warsztaty trenerskie

W tegorocznej edycji przewidziano dwie ścieżki uczestnictwa dla wolontariuszy pracowniczych:

  • Ścieżka dla początkujących szkoleniowo wolontariuszy kompetencyjnych

Pierwsza ze ścieżek jest podstawową formą udziału w projekcie i skierowana jest do osób, które są specjalistami w swojej dziedzinie ale nie posiadają jeszcze przygotowania i doświadczenia niezbędnego do prowadzenia szkoleń. Ścieżka ta przewiduje pełne przygotowanie wolontariuszy do opracowania autorskiego scenariusza szkolenia i jego poprowadzenia. W ramach przygotowania wolontariusze wezmą udział w 24 godzinnym programie szkoleniowym przygotowującym do prowadzenia szkoleń dotyczących tematyki, w której się specjalizują. Program obejmie 3 dniowe szkolenie (14.10.2019 r. oraz 24-25.10.2019 r., godziny 9.00 – 17.00) – tematyka: analiza potrzeb szkoleniowych, etapy przygotowania szkolenia, zasady konstruowania programów szkoleń, uczenie się dorosłych, techniki i metody szkoleniowe, zasady pracy z grupą podczas szkolenia, komunikacja trenerska, radzenie sobie w sytuacjach trudnych podczas szkolenia.

  • Ścieżka dla zaawansowanych szkoleniowo wolontariuszy kompetencyjnych

Druga ścieżka uczestnictwa opracowana została dla zaawansowanych szkoleniowo wolontariuszy i dotyczy osób, które posiadają już przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Grupom tym zaproponowane zostanie zatem najbardziej odpowiednie dla nich indywidualne wsparcie mentoringowe (min. 1 ok. 1,5 godzinne spotkanie).

Za realizację programu szkoleniowego będą odpowiedzialne trenerki z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, w tym w przygotowywaniu innych do pracy szkoleniowej – Dagmara Kanik – Kłoczko i Joanna Czarnik.

II. etap – mentoring

Mentoring nakierowany będzie między innymi na wsparcie uczestników w wyborze tematu szkolenia realizowanego w III części działań oraz opracowaniu jego programu i niezbędnych materiałów (np. opis szkolenia, materiały edukacyjne).

Mentoring prowadzony będzie w okresie II połowa października – listopad 2018 r., szczegółowe terminy i godziny spotkań ustalane będą indywidualnie przez uczestników i mentorkę. Każdy z uczestników weźmie udział w 2 spotkaniach z mentorką, ok 1,5 godziny każde.

III. etap – trening praktyczny

W ramach praktycznego treningu nowo nabytych umiejętności każdy z uczestników przeprowadzi jedno szkolenie lub seminarium dotyczącego tematyki swojej zawodowej specjalizacji.

Szkolenie lub seminarium powinno trwać od 4 – 8 godzin (czas trwania zależny od tematyki i preferencji uczestnika), realizacja nastąpi w okresie 18.11-07.12.2019 r..

Odbiorcami szkoleń będą przedstawiciele małopolskich organizacji pozarządowych uczestniczący w „Festiwal szkoleń dla NGO”. Za organizację szkolenia, jego promocję i rekrutację uczestników odpowiada Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.

Realizacja treningu praktycznego będzie równocześnie formą kompetencyjnego wolontariatu pracowniczego, w ramach którego doskonalący swój warsztat trenerski specjalista podzieli się swoimi kompetencjami z lokalnymi społecznikami. Dla firmy będzie o także praktyczna realizacja idei społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa.

IV. etap – podsumowanie

Podsumowanie obejmie (grudzień 2018 r.) superwizję przeprowadzonego szkolenia lub seminarium z mentorem – analizę przebiegu szkolenia, omówienie wniosków i wskazówek dotyczących jego prowadzenia, planowanie dalszego rozwoju wolontariusza w prowadzeniu działań edukacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI I FORMULARZ REKRUTACYJNY POD LINKIEM: http://bis-krakow.pl/2019/09/17/zzaproszenie-festiwal-szkolen-zostan-trenerem/

Udział w szkoleniu wiąże się z wniesieniem opłaty uczestnictwa w wysokości 200 zł netto za osobę, co stanowi ok 20% wartości szkolenia. Szkolenie dofinansowane jest w 80% przez Województwo Małopolskie. Szkolenie realizowane jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Wolontariat pracowniczy w NGO” współfinansowanym przez Województwo Małopolskie.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
W piątek, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
7 grudnia 2019, 23:59
Miejsce:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Kraków, Polska
Organizator:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.