Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
8 stycznia 2020, 10:00
Bezpłatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań. " Szkolenie odbędzie się 8 stycznia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań.

Data: 8 stycznia 2020, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 25 grudnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przygotowania do zlecania zadań publicznych na rok 2020 w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyjaśnienie bieżących problemów dotyczących rozliczania przyznanych środków i zmian temu towarzyszących. Omówienie sposobu postępowania przez samorząd przy kontroli oraz zwrocie udzielonych dotacji. Omówienie zmian jakie nastąpiły we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach do konkursów i małych grantów

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Prowadzący: Ekspert zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stały współpracownik FRDL.

Program:

 1. Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym: Powiązanie z budżetem i innymi uchwałami (program współpracy). Zadania roczne i wieloletnie.

 2. Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert? Nowe koła gospodyń wiejskich a uczestnictwo w konkursie.

 3. Terminy ogłoszenia konkursów, konkurs na projekcie budżetu.

 4. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu - wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy. Określenie zasad przesuwania środków w zadaniu.

 5. Nowe druki ofert - termin stosowania, zasady określania rezultatów. Przykłady rezultatów.

 6. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?

 7. Elementy umowy realizacji zadania.

 8. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.

100 minut.

 1. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

 2. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.

 3. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.

 4. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.

 5. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.

 6. Rozliczenie rezultatów – udokumentowanie i mierzenie rezultatów. Przykłady.

 7. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.

 8. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.

100 minut.

 1. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.

 2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.

 3. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.

 4. Zwrot dotacji.

 5. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.

 6. Małe granty - nowe druki oferty i sprawozdania.

 7. Zmiany w drukach umów i sprawozdań.

 8. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Termin rejestracji:
1 stycznia 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
8 stycznia 2020, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
8 stycznia 2020, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.