Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kontrola finansowa organizacji pozarządowych z elementami zamknięcia roku obrachunkowego

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
W środę, 10:00 - 15:00
22 stycznia 2020
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kontrola finansowa organizacji pozarządowych z elementami zamknięcia roku obrachunkowego." Szkolenie odbędzie się 22 stycznia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Kontrola finansowa organizacji pozarządowych z elementami zamknięcia roku obrachunkowego.

Data: 22 stycznia 2020, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 8 stycznia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Zapoznanie z podstawami rachunkowości i księgowości NGO, funkcjami kontrolną i informacyjną rachunkowości, wymogami, jakie musi spełnić organizacja, wskazanie najważniejszych punktów przeprowadzenia kontroli, przedstawienie obowiązków zgodności zapisów księgowych z ustawą o finansach publicznych i umowami o realizację zadań publicznych.

Adresaci: Osoby odpowiedzialne za rozliczenia zadań zleconych organizacjom pozarządowym, kontrolerzy prawidłowości realizacji projektów realizowanych ze środków publicznych, pracownicy urzędów skarbowych, członkowie Zarządów, koordynatorzy projektów oraz inni pracownicy, współpracownicy organizacji pozarządowych.

Prowadzący: Doktor, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, długoletni i certyfikowany księgowy prowadzący własną praktykę dla podmiotów III sektora i ekonomii społecznej, doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości NGO. Autor popularnej publikacji Rachunkowości fundacji i stowarzyszeń, publikowanej od 2013 roku w czterech wydaniach i kilkutysięcznym nakładzie.

Program:

 1. Oczekiwania kontrolne wobec działalności NGO.
 • Wymogi rachunkowości i księgowości w organizacjach pozarządowych wg ustawy o rachunkowości.

 • Realizacja zadań a praktyki księgowe.

 • Informacyjna i kontrolna funkcja rachunkowości w jednostce, z uwzględnieniem uproszczeń możliwych do wprowadzenia.

 • Podstawowe wymogi prawne zawarte w innych ustawach w stosunku do ksiąg rachunkowych w NGO.

 1. Użyteczność i rola statutu w kontroli działań NGO.
 • Rola statutu w formułowaniu "misji" (celów) organizacji.

 • Merytoryczne i prawne uwarunkowania działalności NGO, zawarte w statucie.

 • Ćwiczenia praktyczne.

 1. Dokumenty regulujące wewnętrzne zasady rachunkowości w NGO.
 • Informacje dla kontrolera, zawarte w polityce rachunkowości.

 • Załącznik do polityki rachunkowości - Zakładowy Plan Kont.

 • Ćwiczenia praktyczne z odczytywaniem informacji z planu kont.

 1. Rachunek kosztów w organizacji pozarządowych.
 • Wymogi zasady współmierności przychodów i kosztów w odniesieniu do rozliczeń przyznanych dotacji.

 • Zasada podziału kosztów w organizacji pozarządowej - wymogi ustawy o rachunkowości po kolejnych aktualizacjach a wymogi audytu.

 • Podstawowe wzory rachunku kosztów w NGO.

 • Ćwiczenia praktyczne w badaniu struktury rachunku przychodów i kosztów.

 1. Interpretacja kont przychodów i kosztów przez organ kontrolny.
 • Zasady księgowania przychodów z dotacji.

 • Inne przychody w organizacji pozarządowej: składki, dotacje, działalność statutowa odpłatna, działalność gospodarcza.

 • Wyodrębnianie kont kosztowych w odniesieniu do realizacji zadań publicznych, struktura kont "kosztów projektu" a rachunek zysków i strat wg aktualnego wzoru.

 • Zasady czytelnej dekretacji dokumentów księgowych.

 • Zestawienie Obrotów i Sald, podstawowe informacje i pytania.

 • Ćwiczenia w badaniu informacji zawartych w ZSO.

 1. Księgowość organizacji pozarządowych wg obowiązujących przepisów.
 • Zasady uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r.

 • Kontrola w organizacji pozarządowej w zależności od wybranej ewidencji księgowej: uzgodnienie sposobu rozliczeń, wymagane informacje, proponowane sposoby przeprowadzenia czynności.

 • JPK w organizacjach pozarządowych.

 1. Koniec roku obrachunkowego w NGO.
 • Obowiązki sprawozdawcze na zakończenie roku, zamknięcie ksiąg.

 • Salda kont wynikowych, rozrachunkowych, aktywnych i pasywnych, ZSO a sprawozdawczość finansowa.

 • Zasady sporządzania oraz interpretacji bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

 • Zasady podpisywania i wysyłania deklaracji/zeznań skarbowych/sprawozdawczości finansowej w NGO.

 1. Zasady rozliczenia podatku dochodowego w świetle obowiązujących przepisów.
 • Podstawy zwolnienia uzyskanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

 • Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna, działalność gospodarcza a przepisy podatkowe.

 • Relacja sprawozdawczości finansowej i podatkowej, miejsca szczególnej uwagi i możliwe udogodnienia.

 • Koszty uzyskania przychodu, wydatki na cele statutowe i koszty N.K.U.P.

 • Rozliczenia kolejnych okresów.

 • Inne wymogi podatkowe.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
15 stycznia 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
W środę, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
W środę, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.