Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Cała Polska
12 lutego 2020, 00:00
12 lutego 2020, 00:00 - 30 czerwca 2021, 23:59
Bezpłatne

Niedawno zarejestrowaliście Waszą organizację? W ostatnich kilku miesiącach Twoja organizacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP)? Zgłaszaliście zmiany w KRS-ie po ostatnim walnym zebraniu? A może od niedawna prowadzicie działalność gospodarczą? Jeżeli tak, to zachęcamy do udziału w ogólnopolskim monitoringu Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Prosimy Was o odpowiedź na kilka pytań.

Photo by Alexas_Fotos

Autor/źródło: https://pixabay.com/pl/users/Alexas_Fotos-686414/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3223941"> Alexas_Fotos</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3223941

Reklama

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją Court Watch Polska bada przystępność KRS dla organizacji pozarządowych. Monitoring weryfikuje jakość współpracy wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach, m.in. bada zrozumiałość formularzy wniosków składanych w KRS, przejrzystość procedur postępowania przed KRS, zrozumiałość wydawanych decyzji czy też kompetencje personelu oraz dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych.

Badanie składa się z dwóch części: ogólnej – poświęconej ocenie działania instytucji KRS oraz szczegółowej, dotyczącej opisu konkretnych postępowań przed właściwym wydziałem KRS, którym kontaktują się uczestnicy badania (organizacje pozarządowe).

Wyniki monitoringu za kilkanaście miesięcy zostaną zaprezentowane w formie raportu i będą służyły zwiększeniu świadomości sędziów, pracowników sądów oraz przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej w zakresie problemów z jakimi najczęściej borykają się organizacje pozarządowe w kontaktach z KRS.

Badanie jest dobrowolne, anonimowe i udział w nim zajmie nie więcej niż 15 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
12 lutego 2020, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
30 czerwca 2021, 23:59
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.