Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Cała Polska
12 lutego 2020, 00:00
12 lutego 2020, 00:00 - 30 czerwca 2021, 23:59
Bezpłatne

Niedawno zarejestrowaliście Waszą organizację? W ostatnich kilku miesiącach Twoja organizacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP)? Zgłaszaliście zmiany w KRS-ie po ostatnim walnym zebraniu? A może od niedawna prowadzicie działalność gospodarczą? Jeżeli tak, to zachęcamy do udziału w ogólnopolskim monitoringu Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Prosimy Was o odpowiedź na kilka pytań.

Photo by Alexas_Fotos

Autor/źródło: https://pixabay.com/pl/users/Alexas_Fotos-686414/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3223941"> Alexas_Fotos</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3223941

Reklama

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją Court Watch Polska bada przystępność KRS dla organizacji pozarządowych. Monitoring weryfikuje jakość współpracy wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach, m.in. bada zrozumiałość formularzy wniosków składanych w KRS, przejrzystość procedur postępowania przed KRS, zrozumiałość wydawanych decyzji czy też kompetencje personelu oraz dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych.

Badanie składa się z dwóch części: ogólnej – poświęconej ocenie działania instytucji KRS oraz szczegółowej, dotyczącej opisu konkretnych postępowań przed właściwym wydziałem KRS, którym kontaktują się uczestnicy badania (organizacje pozarządowe).

Wyniki monitoringu za kilkanaście miesięcy zostaną zaprezentowane w formie raportu i będą służyły zwiększeniu świadomości sędziów, pracowników sądów oraz przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej w zakresie problemów z jakimi najczęściej borykają się organizacje pozarządowe w kontaktach z KRS.

Badanie jest dobrowolne, anonimowe i udział w nim zajmie nie więcej niż 15 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
12 lutego 2020, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
30 czerwca 2021, 23:59
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.