Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przygotowanie do przeprowadzanych przez organy kontrolne, kontroli gospodarki nieruchomościami

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
13 stycznia 2020, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Przygotowanie do przeprowadzanych przez organy kontrolne, kontroli w zakresie gospodarki nieruchomościami." Szkolenie odbędzie się 13 stycznia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Przygotowanie do przeprowadzanych przez organy kontrolne, kontroli w zakresie gospodarki nieruchomościami.
Data: 13 stycznia 2020, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 509 zł przy zgłoszeniu do 30 grudnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji

Korzyści:

 • Uzyskanie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności stosowania przepisów dotyczących Gospodarki nieruchomościami.

 • Szkolenie jest kompendium aktualnie obowiązujących przepisów i pozwala pracownikom instytucji publicznych, na prawidłowe działanie w obszarze gospodarki nieruchomościami.

 • Zajęcia dają szansę spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w instytucjach kontrolnych.

Cele: Przekazanie Uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie przepisów prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami w tym: regulacji wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, przepisów Kodeksu cywilnego dotyczącego nieruchomości. Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania się do kontroli z zakresu gospodarki nieruchomościami w szczególności omówione zostaną najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w nabywaniu, zbywaniu, wydzierżawianiu, oddawaniu w trwały zarząd, użytkowaniu nieruchomości, prowadzonej ewidencji nieruchomości.

Adresaci: Pracownicy JST zajmujący się gospodarką nieruchomościami.

Prowadzący: Posiada wykształcenie ekonomiczne, w RIO pracuje od 1999 r, . Od 2012 r. pełni funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO. Doświadczony trener i wykładowca. Ukończyła następujące studia podyplomowe:

 • Rachunkowość- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 • Rachunkowość budżetowa- Stowarzyszenie Księgowych w Poznaniu.

 • Audyt wewnętrzny – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.

 • Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

 • Gospodarka Nieruchomościami - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Program:

 1. Omówienie (krótkie) przepisów prawa, które należy stosować przy zarządzaniu gospodarką nieruchomości – przepisy prawa obligatoryjne (ustawy, rozporządzenia i przepisy prawa wewnętrznego – uchwały rady, zarządzenia).

100 minut.

 1. Sprzedaż nieruchomości - przykłady poprawnie sporządzonych dokumentów, omówienie najczęściej popełnianych nieprawidłowości przez Gminy - w tym:
 • Dokumenty wymagane przy sprzedaży nieruchomości.

 • Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości.

 • Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej.

 • Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 • Naliczanie podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości.

 • Zamiana nieruchomości pomiędzy gmina, a osobą prawną, prywatną

 • Stosowanie bonifikat, zwrot bonifikat.

 • Najem i dzierżawa.

100 minut.

 1. Użytkowanie wieczyste – nowe przepisy.
 • Opłaty za przekształcenie.
 1. Opłata adiacencka – podstawy prawne, w tym:
 • Warunkujące pobranie ww. opłaty.

 • Naliczanie opłaty.

 1. Przekazywanie nieruchomości na rzecz jednostek organizacyjnych – formy władania nieruchomościami będącymi w posiadaniu jednostek organizacyjnych.

 2. Różnice pomiędzy: użytkowaniem, użyczeniem, zarządem.

 3. Informacja o stanie mienia komunalnego - istotne informacje, przykłady poprawnie sporządzonych informacji.

 4. Ewidencja środków trwałych i inwentaryzacja mienia – (podstawowe informacje) jako podstawa wiedzy o stanie mienia jednostki.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
6 stycznia 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
13 stycznia 2020, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
13 stycznia 2020, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.