Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu "Szansa - nowe możliwości dla dorosłych"

Reklama
Gorzów Wielkopolski, Hotel Bulvar, ul. Łużycka 35
Gorzów Wielkopolski, Polska
We wtorek, 00:00 - 23:59
19 listopada 2019
Bezpłatne

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, realizuje projekt „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych”.

Reklama

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu "Szansa-nowe możliwości dla dorosłych". Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 19 listopada.

Miejsce spotkania: Hotel Bulvar, ul. Łużycka 35

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie zwraca kosztów podróży.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli: centrów kształcenia ustawicznego, instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek i innych instytucji kultury, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych/otwartych/trzeciego wieku, ośrodków pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, izb rzemieślniczych, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych podmiotów zaangażowanych we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie http://szansa-power.frse.org.pl/

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
We wtorek, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
We wtorek, 23:59
Miejsce:
Gorzów Wielkopolski, Hotel Bulvar, ul. Łużycka 35
Gorzów Wielkopolski, Polska
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.