Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań. Konkursy na 2020 rok. Case study

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum
za 11 dni
3 lutego 2020, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań. Konkursy na 2020 rok. Case study" Szkolenie odbędzie się 3 lutego 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań. Konkursy na 2020 rok. Case study

Data: 3 lutego 2020, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 20 stycznia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści:

 • Przedstawienie zmian, jakie nastąpiły i jakie są planowane we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach na nowy rok (omówiony będzie stan prawny na dzień zajęć).

 • Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu małych grantów.

 • Dodatkowy moduł CASE STUDY, czyli analiza przykładów uczestników warsztatów.

 • Spotkanie będzie doskonałą okazją do omówienia pojawiających się problemów, rozbieżności w stosowaniu przepisów wśród uczestników.

Adresaci: Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Prowadzący: Ekspert zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stały współpracownik FRDL.

Program:

Moduł I druki ofert, umów i sprawozdań - przygotowanie do konkursów na 2020 rok:

1. Procedura otwartego konkursu ofert - ogłoszenie konkursu i elementy niezbędne i fakultatywne.

2. Omówienie elementów druku oferty - ZMIANY DRUKÓW OD 15 LISTOPADA 2019 R.:

 • Jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów?

 • Zasady konstrukcji budżetu zadania.

3. Umowa realizacji zadania publicznego:

 • Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu.

 • Przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami, terminy.

 • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości.

 • rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.

 • procedura zwrotu dotacji.

 • inne wymogi wprowadzone przez umowę.

 • załączniki do umowy.

4. Sprawozdanie z realizacji zadania:

 • Elementy sprawozdania.

 • Sprawozdanie częściowe i końcowe.

 • Rozliczenie części merytorycznej i finansowej.

 • Rozliczenie rezultatów.

 • Złączniki do sprawozdania.

5. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.

Moduł II case study – analiza przykładów uczestników warsztatów.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
27 stycznia 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
3 lutego 2020, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
3 lutego 2020, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.