Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrumenty prawne w przypadku szczególnych okoliczności dotyczących osoby stosującej przemoc

Reklama
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Jaktorowska 4, Warszawa, Poland
za 14 dni
6 lutego 2020, 09:00
Bezpłatne

Instrumenty prawne w przypadku istnienia szczególnych okoliczności dotyczących osoby stosującej przemoc w rodzinie. Bezpłatne seminaria dla przedstawicieli warszawskich służb w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności procedury "Niebieskie Karty".

Reklama

Niebieskie Karty i nie tylko - Bezpłatne szkolenia dla służb warszawskich

rozpoczynamy realizację projektu pn. Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty”. Projekt ten obejmuje BEZPŁATNE seminaria praktyczne i szkolenia prawne dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Warszawy. Do udziału w seminariach zapraszamy osoby, które uczestniczą lub mogą uczestniczyć (z racji wykonywanych obowiązków zawodowych) w realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Zapraszamy przedstawicieli:

 • ochrony zdrowia
 • oświaty
 • pomocy społecznej
 • Policji
 • członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Rozpoczynamy nabór uczestników na kolejne zajęcia:

Instrumenty prawne w przypadku istnienia szczególnych okoliczności dotyczących osoby stosującej przemoc w rodzinie

Zgłoszenia należy dokonać przesyłając wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy na adres: *seminariank@niebieskalinia.org*. Tam również proszę kierować pytania dotyczące seminariów. Formularz jest dostępny do pobrania poniżej.

UWAGA! Proszę o wypełnianie oddzielnych formularzy na każde seminarium.

Projekt obejmuje ponadto seminaria i szkolenia na następujące tematy:

 • Dziecko w procedurze "Niebieskie Karty":
 • Specyfika kontaktu z osobą stosującą przemoc w ramach procedury "Niebieskie Karty"
 • Strategia pracy z rodziną a indywidualny plan pomocy osobie doznającej przemocy
 • Trudne wyzwania w procedurze "Niebieskie Karty"
 • Prawo cywilne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Prawo rodzinne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – instrumenty prawne na rzecz pokrzywdzonym przemocą w rodzinie
 • Ochrona danych osobowych w procedurze "Niebieskie Karty"

Zadanie publiczne pn. Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty” jest finansowane ze środków m.st. Warszawy

Pliki do pobrania

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
6 lutego 2020, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
6 lutego 2020, 15:00
Miejsce:
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Jaktorowska 4, Warszawa, Poland
Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.