Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

SCWO: Rekrutacja do Szkoły Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna w organizacjach pozarządowych

Reklama
Warszawa, Polska
10 stycznia 2020, 00:00
10 stycznia 2020, 00:00 - 6 lutego 2020, 23:59
Bezpłatne

Wasza organizacja działa co najmniej 2 lata na rzecz Warszawy lub osób w niej mieszkających? Chcecie wprowadzić do swojej działalności myślenie ekonomiczne i rozpocząć działania nakierowane na sprzedaż towarów i/lub usług? Weźcie udział w Szkole Przedsiębiorczości prowadzonej w ramach Stołecznego Centrum Wspierana Organizacji Pozarządowych przez Stowarzyszenie BORIS. Rekrutacja trwa do 6 lutego 2020 r.

Reklama

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SCWO?

Dzięki udział udziałowi w Szkole Przedsiębiorczości:

 • Dowiesz się czy Twoja organizacja jest gotowa do uruchomienia działań ekonomicznych, czy ma potrzebne zasoby.
 • Poznasz różne możliwości działalności ekonomicznej w organizacji pozarządowej.
 • Przygotujesz, przy wsparciu ekspertów/ekspertek, biznes plan niezbędny do rozpoczęcia działalności ekonomicznej w swojej organizacji.
 • Dowiesz się więcej o startowaniu w przetargach miejskich oraz o klauzulach społecznych i zamówieniach zastrzeżonych.
 • Dostaniesz poradnictwo specjalistyczne dla swojej organizacji, związaną z uruchomieniem działań ekonomicznych w swojej organizacji – dofinansowanie to 10 godzin poradnictwa (1500,00 zł dla każdej organizacji).
 • Otrzymasz również możliwość wykorzystania 1000,00 złotych na zakup przedmiotów /usług podnoszących jakość oferty Twojej organizacji.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SCWO?

Ze wsparcia w 2020 roku może skorzystać 8 organizacji pozarządowych działających ponad 2 lata na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających. Z każdej organizacji zapraszamy 2 osoby, z czego jedna musi być członkiem/członkinią Zarządu organizacji.

UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w Szkole Przedsiębiorczości SCWO jest zgłoszenie dwóch osób, z których co najmniej jedna jest z Zarządu organizacji.

Zachęcamy, aby do udziału w Szkole Przedsiębiorczości organizacje zgłosiły takie osoby, które mają wiedzę o organizacji, podstawową wiedzę ekonomiczną i możliwość podejmowania decyzji związanych z uruchomieniem i prowadzeniem w organizacji działalności ekonomicznej!

CZY UDZIAŁ W SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOSZTUJE?

Udział w Szkole Przedsiębiorczość jest bezpłatny, dofinansowany przez m.st. Warszawę w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Szkoła Przedsiębiorczości jest wkładem do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, ponieważ ich wypełnienie będzie elementem udziału w projekcie.

Po zakończeniu Szkoły organizacja będzie mogła się starać w Stowarzyszeniu BORIS o dotację na utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

SPOSÓB ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Podstawowe informacje:

 • Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami. Bazujemy na doświadczeniu i przykładach, zapraszamy doświadczonych w zakresie przedsiębiorczości praktyków – osoby, które na co dzień prowadzą i rozwijają działalność gospodarczą oraz wspierają inne organizacje w jej wprowadzaniu.
 • Nad całym procesem udziału organizacji w Szkole Przedsiębiorczości SCWO czuwa Specjalistka ds. edukacji i rozwoju Katarzyna Bryczkowska, która od lat działa w obszarze przedsiębiorczości społecznej, jest doradczynią kluczową i biznesową w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, a także współfundatorką i wiceprezeską Fundacji Kultury Dialogu.
 • Zajęcia odbywają się zawsze w godzinach 9:00–16:00 (z przerwami kawowymi i na lunch). Daty już są znane – SPRAWDŹ JE W SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMIE ZAJĘĆ - patrz załącznik I W SWOIM KALENDARZU. Podejmuj świadome zobowiązania.
 • Szkolenia odbywają się zwykle w siedzibie Stowarzyszenia BORIS ul. Warecka 4/6, doradztwo w siedzibie organizacji lub w siedzibie Stowarzyszenia BORIS.
 • W wypadku potrzeb osób uczestniczących związanych z dostępnością szkolenia miejsce prowadzenia zajęć może ulec zmianie, o czym odpowiednio wcześniej wszystkich informujemy.
 • Podczas szkoleń Stowarzyszenie BORIS zapewnia poczęstunek (nie zapewniamy obiadu).

DOSTĘPNOŚĆ

Szkoła Przedsiębiorczości będzie dostępna dla wszystkich chętnych przedstawicielek/przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zadbamy o dostępność sal dla osób poruszających się na wózkach, odpowiednie przygotowanie materiałów, tłumacza języka migowego. Dysponujemy pętlą indukcyjną. Uwzględnimy także potrzeby dietetyczne osób uczestniczących.

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA

Warunkiem ukończenia szkoły oraz otrzymania wsparcia w postaci konsultacji specjalistycznych (indywidualnych, dedykowanych każdej organizacji) i vouchera na zakup usługi wspierającej ekonomizację organizacji jest:

 • uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna nieobecność to jedne zajęcia),
 • udział w obowiązkowych 2 godzinach konsultacji diagnozujących potencjał ekonomiczny organizacji (po 1 sesji),
 • przygotowanie autodiagnozy organizacji, planu opartego o formularz Canvas oraz planu marketingowego będącego podstawą do rozwoju gałęzi ekonomicznej (oferujemy intensywne wsparcie kadry Szkoły w tym zakresie),
 • ustalenie ze specjalistką ds. edukacji i rozwoju planu wykorzystania godzin specjalistycznych i vouchera najpóźniej do 15 września 2020 oraz wykorzystanie tego wsparcia do końca listopada 2020.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SCWO?

Aby wziąć udział w Szkole Przedsiębiorczości SCWO 2020 należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej), a przede wszystkim – być zmotywowanym do systemowej pracy nad rozwojem ekonomicznym swojej organizacji.

Organizacje, które zostaną wybrane w procesie rekrutacji, zostaną zaproszone na spotkanie otwierające i podpiszą Porozumienie o współpracy w ramach Szkoły Przedsiębiorczości oraz inne wymagane dokumenty (do wglądu w załącznikach).

REKRUTACJA HARMONOGRAM

Najważniejsze daty procesu rekrutacji:

 • przysłanie kwestionariusza zgłoszeniowego ze strony organizacji do 6 lutego 2020
 • decyzja Komisji dotycząca organizacji uczestniczących i wysłane zawiadomienia 12 lutego 2020
 • spotkanie edukacyjne otwierające (godz.b10:00-13:00) 26 lutego 2020

GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

Na pytania odpowiada: Katarzyna Bryczkowska, specjalistka ds. edukacji i rozwoju 502 668 161, katarzyna.bryczkowska@boris.org.pl oraz Agnieszka Iwaniak (22) 620 31 92.

Kwestionariusz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 6 lutego 2020 na adres e-mail: katarzna.bryczkowska@boris.org.pl.

Zapraszamy do wspólnej edukacji!

Szkołę Przedsiębiorczości prowadzi Stowarzyszenie BORIS w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Pełna oferta i aktualności SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Skorzystaj ze Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

(22) 828 91 23

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
10 stycznia 2020, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
6 lutego 2020, 23:59
Miejsce:
Warszawa, Polska
Organizator:
Stowarzyszenie BORIS
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.