Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Warszawa, Polska
26 lutego 2020, 10:00
26 lutego 2020, 10:00 - 27 lutego 2020, 15:00
Płatne

Centrum Kształcenia Ustawicznego CONSULTING zaprasza na dwudniowe szkolenie osoby prowadzące księgowość w organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, kluby sportowe w dniach:26 i 27.02.2020 r. w godz. 10.00-15.00 w Warszawie. Udział w zajęciach jest płatny.

Autor/źródło: http://www.sxc.hu/photo/911375

Reklama

Szkolenie adresowane jest do:

osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej, w tym biur rachunkowych obsługujących organizacje: fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, kluby sportowe, a także do tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby, zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO: prezesów, skarbników….

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową - w oparciu o przykłady, które oparte są na prawdziwych zdarzeniach, z jakimi organizacja spotyka się "na co dzień". Szkolenie prowadzone jest przez praktyka – księgową, która prowadzeniem księgowości w fundacjach i stowarzyszeniach zajmuje się od 1998 r., specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji unijnych.

Zajęcia odbędą się w godz.: 10,00 – 15,00.

Program i zakres kursu 2-dniowego:

1. Które organizacje mogą prowadzić rachunkowość w wersji uproszczonej (zgłoszenia do 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności - rachunkowość uproszczona). Sposób prowadzenia wersji uproszczonej. Obowiązki, jakie należy spełnić.
2. Podstawowe akta prawne dotyczące funkcjonowania organizacji - omówienie podstawowych dokumentów (ustaw), których znajomość jest niezbędna prowadząc rachunkowość w ngo
3. Plan kont i Polityka Rachunkowości - uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty (gotowe do bezpośredniego wykorzystania: Politykę rachunkowości oraz Plan kont),
4. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – omówienie na podstawie przykładów, sposób księgowania, sposób weryfikacji.
5. Zawieranie umów o prace, porozumień wolontariackich, umów cywilno-prawnych. Kto podpisuje umowy z członkami zarządu?
6. Sprawozdawczość finansowa (wg załącznika nr 6 i nr 1 do Ustawy o rachunkowości, sposób wyboru) - sporządzenie przez uczestników szkolenia sprawozdania finansowego na konkretnym przykładzie będącego "drogowskazem" w późniejszej pracy. Kiedy i w jaki sposób sporządzić sprawozdanie finansowe, merytoryczne i projektowe. O czym należy pamiętać sporządzając sprawozdanie finansowe za 2019 r.? Jak ująć NKUP w sprawozdaniu finansowym, darowizny, dotacje?
7. CIT-8 wraz z załącznikami - sporządzenie na konkretnym przykładzie przez uczestników szkolenia.
8. Omówienie na przykładach kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną, a kiedy działalność gospodarczą. Czy wystąpi podatek dochodowy oraz podatek VAT?
9. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego i podatku VAT - przykłady, podstawa prawna. Zasada zastosowania współczynnika i prewspółczynnika - przykłady.
10. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej, działalności gospodarczej – przykłady księgowania na kontach.
11. NKUP w organizacjach pozarządowych i ich ujęcie w CIT, a podatek dochodowy.
12. Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. Porozumienia wolontariackie. Wszystko o wolontariacie.
13. Kiedy organizacja może ubiegać się o status OPP i pozyskiwać 1 %. Obowiązki.
14. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych oraz innych. Czy wystąpi podatek dochodowy oraz składka ZUS dla BO? Kiedy może wystąpić podatek VAT od dotacji?
15. Zmiany w przepisach dla organizacji pozarządowych dot. księgowości od 2020 r.
16. Kiedy organizacja zapłaci podatek dochodowy oraz podatek VAT?
17. Podatek PCC (czy nas obowiązuje) - przykłady.
18. Pożyczka dla organizacji pozarządowej - jak ją potraktować.
19. Darowizna, zbiórki publiczne, gry losowe, bale charytatywne, sponsoring, reklama, najem - omówienie w oparciu o podstawy prawny, zasady księgowania (przykłady).
20. Kalendarium - co, kiedy i gdzie należy złożyć.
21. Działalność turystyczna organizacji pozarządowej po 1.07.2018 r. Obowiązki.

23. Pytania od uczestników kursu.

Koszt szkolenia: 700 zł brutto.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe (Polityka rachunkowości, plan kont), konsultacje bezpośrednio po szkoleniu, poczęstunek podczas przerw - kawa, herbata, woda mineralna, zaświadczenie na drukach MEN.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (znajduje się na stronie: cku-consulting.pl) i odesłać na adres: cku.consulting@gmail.com

Z uwagi na prowadzenie zajęć metodą warsztatową ilość uczestników szkolenia wynosi max. 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: tel. 693 088 375.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
26 lutego 2020, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
27 lutego 2020, 15:00
Miejsce:
Warszawa, Polska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.