Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Białystok. Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – analiza nowych przepisów, kluczowe zmiany

Reklama
Białystok Silver Hotel Białystok***, ul. M. Kopernika 97, 15-396 Białystok
Mikołaja Kopernika 97, 15-396 Białystok, Polska
za 12 dni
12 marca 2020, 10:00
Płatne

Prezydent podpisał Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Nie jest to kolejna nowelizacja. Nowa ustawa jest obszerna, to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo. Na szkoleniu przeanalizujemy szereg nowych instytucji np. zamówienia bagatelne, nowe definicje, konsultacje rynkowe, klauzule abuzywne, nowy tryb podstawowy, waloryzacja wynagrodzenia czy zmiany w odwołaniach.

Reklama

Prezydent podpisał Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Nie jest to kolejna nowelizacja. Nowa ustawa jest obszerna, to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo.

Na szkoleniu przeanalizujemy szereg nowych instytucji np. zamówienia bagatelne, nowe definicje, konsultacje rynkowe, klauzule abuzywne, nowy tryb podstawowy, waloryzacja wynagrodzenia czy zmiany w odwołaniach.

Szkolenie kierujemy do osób odpowiedzialnych za przygotowanie, prowadzenie zamówień publicznych, kierowników zamawiającego, pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad zamówieniami publicznymi, a także wykonawców planujących udział w postępowaniach, którzy także muszą być gotowi na wejście nowego prawa.

Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście nowej ustawy. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Na szkoleniu każdy z uczestników otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej i elektronicznej!

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

 • celów, założeń i systematyki nowej ustawy,
 • zakresu zmian przewidzianych w nowej ustawie w stosunku do obecnego stanu prawnego,
 • nowych progów kwotowych,
 • zamówień bagatelnych,
 • nowego trybu podstawowego,
 • jawnego otwarcia ofert,
 • polityki zakupowej, analizy potrzeb zamawiającego i wstępnych konsultacji rynkowych,
 • zmian w planach zamówień publicznych,
 • zmian w postępowaniach wg nowej ustawy z rozróżnieniem na zamówienia powyżej/poniżej progów unijnych,
 • wadium, OPZ, SWZ,
 • przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych,
 • zmian w umowach i środkach ochrony prawnej.

PROGRAM SZKOLENIA od 10.00 do 16.00 w tym dwie przerwy 15′

REJESTRACJA

1. WPROWADZENIE DO NOWEGO PZP

– cele i konkluzje na temat nowego prawa,
– założenia nowego projektu UZP E-zamówienia,
– zestawienie zmian w stosunku do obecnego stanu prawnego,
– nowe progi kwotowe (od 50 000 zł.),
– systematyka nowej ustawy,
– wyłączenie obowiązku stosowania nowej ustawy,
– nowe definicje ustawowe i zasady w tym tzw. efektywności.

2. ZAMÓWIENIA BAGATELNE

– pojęcie i nowe podejście,
– próg,
– nowe obowiązki i wymagania,
– procedura udzielania zamówienia bagatelnego,
– obowiązek publikacji ogłoszeń (zawartość, zasady).

3. POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA

4. KOMISJE PRZETARGOWE – KONFLIKT INTERESÓW, MOMENT SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

5. PLANOWANIE POSTĘPOWAŃ

– szacowanie wartości zamówienia,
– nowe miejsce publikacji rocznego planu oraz jego aktualizacja.

6. ZMIANY W POSTĘPOWANIACH WG NOWEJ USTAWY Z ROZRÓŻNIENIEM NA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ/PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

– analiza potrzeb zamawiającego i wstępne konsultacje rynkowe,
– ogłoszenia,
– wadium,
– opis przedmiotu zamówienia,
– przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe,
– podstawy wykluczenia z postępowania,
– warunki udziału w postępowaniu,
– składanie, otwarcie, odrzucenie i ocena ofert,
– tryby udzielania zamówień o wartości równej lub pow. progów unijnych,
– wybór najkorzystniejszej oferty,
– zakończenie, unieważnienie postępowania.

7. TRYB PODSTAWOWY – NOWOŚĆ LIKWIDUJĄCA M.IN. PRZETARG NIEOGRANICZONY

– SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia,
– Opis potrzeb i wymagań,
– Szczególne instrumenty i procedury (Konkurs, Zamówienia na usługi społeczne)

8. UMOWY

– zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy,
– obowiązkowe postanowienia umowne,
– wykaz klauzul abuzywnych,
– nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia,
– podwykonawstwo,
– raport z realizacji zamówienia, ogłoszenie o wykonaniu umowy,
– zaliczki lub częściowe płatności.

9. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

– odwołanie do KIO,
– skarga do sądu zamówień publicznych,
– pozasądowe formy rozwiązywania sporów.

10. KONTROLA ZAMÓWIEŃ

11. KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Metody:

 • Wykład
 • Analiza przepisów nowej ustawy
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • nową ustawę PZP w formie książkowej,
 • przerwy kawowe,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
12 marca 2020, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
12 marca 2020, 16:00
Miejsce:
Białystok Silver Hotel Białystok***, ul. M. Kopernika 97, 15-396 Białystok
Mikołaja Kopernika 97, 15-396 Białystok, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.