Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Podstawy księgowości i finansów dla NGO- warsztaty i konsultacje

Reklama
Adres wydarzenia zostanie podany zakwalifikowanym osobom
Gdańsk, Polska
7 marca 2020, 10:00
7 marca 2020, 10:00 - 8 marca 2020, 15:00
Bezpłatne

Instytut Kultury Miejskiej serdecznie zaprasza osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności: Podstawy księgowości  i finansów dla NGO Warsztaty 7 – 8 marca (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) Konsultacje 8 - 9 marca w Gdańsku Bezpłatne Zapisy trwają do 24 lutego 2020 r. przez serwis Evenea

Autor/źródło: Zdjęcie na wolnych licencjach

Reklama

Instytut Kultury Miejskiej serdecznie zaprasza osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności:

Podstawy księgowości i finansów dla NGO

Warsztaty 7 – 8 marca 2020 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela)

Konsultacje 8 marca 2020 od godz. 15.30 oraz 9 marca 2020 r. od godziny 9.00

w Gdańsku

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego

https://app.evenea.pl/event/ksiegowoscngoikmikm/

Zapisy trwają do 24 lutego 2020 r.

Osoby nie mające dostępu do internetu mogą zapisać się osobiście w Instytucie Kultury Miejskiej

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 3 marca 2020 r.

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie ma uporządkować wiedzę na temat zasad finansowych obowiązujących w organizacjach pozarządowych. Umożliwi zapoznanie się z obszarem finansowo - podatkowym. Uporządkuje zasady prowadzenia działalności ekonomicznej. Uświadomi obowiązki ciążące na Zarządach. Pozwoli na skuteczne planowanie i korzystanie ze zróżnicowanych źródeł finansowania organizacji.

Cel szkolenia:
nauka, jak zdefiniować, zaplanować i wdrożyć poszczególne rodzaje ekonomicznej w organizacji (działalność odpłatna a działalność gospodarcza)
poznanie skutków podatkowo - finansowych poszczególnych rodzajów działalności
zwiększenie kompetencji planistycznych w zakresie zarządzania zasobami organizacji i rozwojem jej ekonomizacji
przedstawienie podstawowych obowiązków sprawozdawczych podatkowych, finansowych, projektowych
zwiększenie wiedzy na temat podstawowych zasad rachunkowości - polityki rachunkowości, Zakładowego Planu Kont, metodologii kosztów, ewidencji operacji gospodarczych
wskazanie jakie obowiązki ciążą na Zarządzie organizacji

Po szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:
Potrafią zdefiniować, zaplanować i wdrożyć poszczególne rodzaje działalności w NGO.
Umieją przewidzieć i zaplanować skutki poszczególnych rodzajów działalności.
Zwiększają kompetencje planistyczne w zakresie zarządzania zasobami organizacji i rozwojem jej ekonomizacji.
Znają podstawowe obowiązki sprawozdawcze
Posiadają wiedzę na temat podstawowych zasad rachunkowości.
Rozumieją, jakie obowiązki ciążą na organizacji.

Metodologia:
zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, w przeważającej części formy warsztatowe
teoria służyć będzie uwspólnieniu wiedzy uczestników i uczestniczek i wyrównaniu jej poziomu
uczestnicy i uczestniczki przystępując do szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe z podstawowymi zagadnieniami planowanymi do realizacji oraz po zakończeniu szkolenia w wersji elektronicznej materiał poszkoleniowy
uczestnicy i uczestniczki pracować będą indywidualnie, grupowo i w podgrupach
w miarę możliwości praca odbędzie się na materiałach pochodzących z organizacji uczestników i uczestniczek (statut, analiza sytuacji, zasobów itp.)

Warsztatom towarzyszą bezpłatne konsultacje z zakresu księgowości w NGO. Konsultacja trwa do 60 minut.
Terminy konsultacji:
Niedziela 8.03.2020, od godziny 15.30 do 19.00
Poniedziałek 9.03.2020, od godziny 9.00 do 17.30

Osoba prowadząca:
Katarzyna Książczak - absolwentka finansów i bankowości oraz ekonomii przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim. Lata praktyki związanej z księgowością oraz studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej zaowocowały certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. Ukończenie szkoły trenerskiej w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP w Warszawie a w dalszej kolejności certyfikacja pozwala trenerce od kilku lat dzielić się zdobytą wiedzą, zwłaszcza praktyczną.
Katarzyna Książczak przeprowadziła ponad 2 000 godzin szkoleń i drugie tyle godzin doradztwa dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i jednostek samorządu terytorialnego. Od 10 lat szkoli organizacje pozarządowe m.in. z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości i sprawozdawczości, rozwoju i zasad prowadzenia działalności ekonomicznej, sprawozdawczości projektowej z różnych źródeł, zasad rozliczania zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej.
W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w sobotę.

Kwalifikacja na warsztaty wynika z analizy ankiet zgłoszeniowych.

Nieodzownym elementem ankiet zgłoszeniowych są odręczne podpisy załączonych zgód dotyczących m.in. przetwarzania danych osobowych.
Plik ze zgodami można przesłać w formularzu rejestracyjnym.

Więcej informacji:
Anna Urbańczyk
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. 58 760 72 16
e-mail: anna.urbanczyk@ikm.gda.pl

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Termin rejestracji:
24 lutego 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
7 marca 2020, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
8 marca 2020, 15:00
Miejsce:
Adres wydarzenia zostanie podany zakwalifikowanym osobom
Gdańsk, Polska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.