Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Łódź. Bezpłatne szkolenie "Jak zorganizować Żywą Bibliotekę?"

Reklama
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
Wojska Polskiego 83, Łódź, Polska
18 kwietnia 2020, 00:00
18 kwietnia 2020, 00:00 - 19 kwietnia 2020, 23:59
Bezpłatne

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE we współpracy z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Siecią Żywych Bibliotek w Polsce oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi zapraszają na bezpłatne ogólnopolskie szkolenie z elementami treningu antydyskryminacyjnego dla osób zainteresowanych organizacją Żywej Biblioteki w swojej miejscowości.

Autor/źródło: fot. Żywa Biblioteka w Wałbrzychu

Reklama

Żywe Biblioteki to wydarzenia organizowane w celu redukowania uprzedzeń i budowania akceptacji dla różnorodności. Polegają one na osobistej rozmowie z reprezentantem/tką grupy doświadczającej stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji, która trwa określony czas, zazwyczaj 30 minut. Rozmowa ma luźny charakter: całe wydarzenie, odbywa się w intymnej, przyjaznej atmosferze. Żywe Książki pochodzą z bardzo różnorodnych kultur i środowisk, mają zróżnicowane pochodzenie narodowe i etniczne, status społeczny, wyznanie, zawód, kolor skóry, orientację seksualną, status materialny, wykształcenie, sprawność, wiek, poglądy, wygląd. Łączy ich wspólny cel: promowanie praw człowieka i akceptacji wobec inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia oraz budowanie dialogu międzykulturowego.

TERMIN: 18-19 kwietnia 2020 (sobota-niedziela)
CZAS TRWANIA: 16h lekcyjnych.
MIEJSCE: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź.

Dodatkowo Uczestnicy i Uczestniczki szkolenia będą mogli ubiegać się o dofinansowanie organizacji Żywej Biblioteki w 2020 r. w wysokości 1000 zł ze środków projektowych. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie realizacja Żywej Biblioteki w terminie do dnia 31 października 2020 r. Organizator planuje wesprzeć organizację co najmniej 6 Żywych Bibliotek w Polsce.

Szkolenie skierowane jest do osób z całej Polski (m.in. przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych, nauczycieli/ek, bibliotekarzy/ek oraz osób niezwiązanych z żadną organizacją lub instytucją) zainteresowanych organizacją Żywej Biblioteki w swojej miejscowości. Priorytetowo w dostępie do szkolenia będą traktowane osoby pochodzące z małych miejscowości do 25 000 mieszkańców.

Uczestnictwo w Szkoleniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg podczas szkolenia, materiały, poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć oraz certyfikat o ukończeniu projektu. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty związane z dojazdem na szkolenie.

Szkolenie będzie prowadzone interaktywnymi metodami warsztatowymi przez Dorotę Mołodyńską-Küntzel - przedstawicielkę Stowarzyszenia Diversja i koordynatorkę Sieci Żywych Bibliotek w Polsce oraz Radosława Bednarskiego - doświadczonego trenera z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej.

Aby wziąć udział w Szkoleniu należy do 20.03.2020 wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ. Ze wszystkimi kandydatami i kandydatkami przeprowadzone zostaną telefoniczne rozmowy rekrutacyjne.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 693 145 674, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Żywa Biblioteka – nowa perspektywa rozwoju” wspieranego przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.

Pliki do pobrania

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Termin rejestracji:
20 marca 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
18 kwietnia 2020, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
19 kwietnia 2020, 23:59
Miejsce:
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
Wojska Polskiego 83, Łódź, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.