Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

DARMOWE szkolenia dla nauczycieli/ek dolnośląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Reklama
Dolny Śląsk
Wrocław, Polska
14 lutego 2020, 00:00
14 lutego 2020, 00:00 - 31 maja 2020, 23:59
Bezpłatne

W imieniu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zapraszamy SZKOŁY do udziału w projekcie „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Więcej informacji o projekcie: www.lekcjaenter.pl

"Lekcja:Enter"

Autor/źródło: www.dfop.org.pl/lekcja_enter/

Reklama

W ramach projektu przeprowadzone zostaną DARMOWE szkolenia dla nauczycieli/ek dolnośląskich szkół podstawowych
i ponadpodstawowych:

1. Szkolenie dla nauczycieli/ek 4 grup przedmiotowych (32 godziny stacjonarnych szkoleń). Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom/kom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej.

2. Szkolenie dla nauczycieli/ek informatyki (35 godzin stacjonarnych szkoleń)

Którego celem jest przygotowanie nauczycieli/ek do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Prosimy o kontakt z koordynatorką: Alicja Pietrzyk, alicja.pietrzyk@dfop.org.pl, tel.603 313 819

DYREKTOR zgłasza koordynatorce:

-co najmniej: 2–3-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli/ek;

-co najmniej 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli/ek;

-co najmniej 5-osobowe zespoły w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli/ek

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

a) Nauczyciele/ki nie mogą się zgłaszać do udziału w projekcie indywidualnie – muszą zostać zgłoszeni przez dyrektora szkoły, w której pracują;

b) wśród uczestników/czek powinni znaleźć nauczyciele/ki reprezentujący/e wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe:

-edukacja wczesnoszkolna

-przedmioty: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne

-przedstawiciele kadry kierowniczej szkół;

Zespół nauczycieli z danej szkoły może być uczestnikiem tylko jednego projektu grantowego w ramach programu „Lekcja:Enter” w tym samym naborze, oznacza to, że szkoły,które zadeklarowały udział w projekcie „Lekcja:Enter(…)” innego Grantobiorcy, nie mogą być zgłoszone do naszego projektu.

Logo Partnerów projektu

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Termin rejestracji:
31 marca 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
14 lutego 2020, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
31 maja 2020, 23:59
Miejsce:
Dolny Śląsk
Wrocław, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.