Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
W czwartek, 10:00 - 15:00
2 kwietnia 2020
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Szkolenie odbędzie się 2 kwietnia 2020 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data: 2 kwietnia 2020, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 19 marca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Sekretarze, pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Cel: Wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przeprowadzania kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Omówienie sposobu postepowania przez samorząd przy zwrocie dotacji udzielonych przez JST.

Korzyści: Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę?

 • Kto może przeprowadzać kontrole?

 • Jak przeprowadzić kontrolę w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania?

 • Jakie dokumenty można kontrolować?

 • Czy każde zadanie powinno zostać skontrolowane?

 • Kiedy należy zwrócić dotację udzieloną przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

 • Jak sprawnie przeprowadzić postępowanie o zwrocie dotacji?

Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów przekazywania i rozliczania dotacji.

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Ekspert Podkarpackiego Forum Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi.

Program:

I. Kontrola dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Czy każde zadanie należy skontrolować?

 2. Formy kontroli - kontrola w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania.

 3. Terminy przeprowadzenia kontroli. Kontrola a sprawdzenie sprawozdania.

 4. Kto powinien przeprowadzać kontrole? Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

 5. Dokumenty dotyczące kontroli.

 6. Co kontrolować: merytoryczne elementy zadania, kwestie finansowe rozliczenia dotacji?

 7. Kontrola finansowa:

 • Prowadzenie wyodrębnionej księgowości.

 • Opis faktur.

 • Dokumentowanie wydatków.

 1. Protokół i zalecenie pokontrolne.

 2. Kontrola a rozliczenie zadania.

II. Zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Rodzaje dotacji wykorzystanej w sposób nieprawidłowy.

 2. Postępowanie o zwrot dotacji.

 3. Przykłady decyzji.

 4. Możliwość umorzenia zobowiązania/rozłożenia spłaty.

III. Bieżące odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące przekazywania i rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
26 marca 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
W czwartek, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
W czwartek, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.