Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za miesiąc
30 kwietnia 2020, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji." Szkolenie odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji.

Data: 30 kwietnia 2020, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 16 kwietnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Omówimy poszczególne etapy budżetu obywatelskiego. Odpowiemy na pytanie, co należy do kompetencji organu stanowiącego, a co do kompetencji organu wykonawczego. Wskażemy elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas tworzenia regulaminu. Przedstawimy najważniejsze rozstrzygnięcia organów nadzoru i orzeczenia sądów administracyjnych. Podpowiemy, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Adresaci: Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie oraz kompleksową realizację procedury budżetu obywatelskiego, kadra zarządzająca, radni, aktywiści lokalni.

Prowadzący: Pracownik Urzędu Miasta Kalisza. Osoba współodpowiedzialna za organizację czterech edycji budżetu obywatelskiego, w tym konsultacji w oparciu o art. 5a ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, które obowiązują od nowej kadencji.

Program:

1. Czym jest budżet obywatelski?

2. Budżet obywatelski przed i po nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

3. Uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego jako akt prawa miejscowego.

4. Elementy uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego:

a) Określenie wysokości środków finansowych oraz ich podział na pule.

b) Zgłaszanie projektów.

c) Weryfikacja i opiniowanie projektów.

d) Tryb odwoławczy.

e) Głosowanie, ustalenie wyników oraz ich publikacja.

f) Realizacja projektów.

g) Kampania informacyjno-promocyjna.

h) Harmonogram.

5. Rozstrzygnięcia organów nadzoru i orzeczenia sądów administracyjnych.

6. Dobre praktyki w budżecie obywatelskim.

7. Analiza przykładowych aktów prawnych.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
23 kwietnia 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
30 kwietnia 2020, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
30 kwietnia 2020, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.