Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór do 9. edycji Programu Social Business Accelerator (SBA)

Reklama
Warszawa, Poland
1 września 2020, 00:00
1 września 2020, 00:00 - 30 czerwca 2021, 23:59
Bezpłatne

Dla liderów i liderek organizacji, które chcą zwiększyć swój wpływ społeczny i skalę oddziaływania. Zapraszamy do Programu indywidualnej współpracy z najbardziej doświadczonymi inwestorami kapitałowymi działającymi w Polsce. SBA to indywidualna współpraca mentorów z liderami organizacji, które zajmują się rozwiązywaniem najbardziej palących problemów społecznych w Polsce. Program jest bezpłatny.

Autor/źródło: Photo by Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash

Reklama

Informacje o Programie

Program Social Business Accelerator (SBA) to inicjatywa pro bono społeczności private equity i venture capital w Polsce. Program został uruchomiony w 2011 roku przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Private Equity (PSIK), we współpracy z Ashoką. Obecnie jest zarządzany wspólnie przez PSIK i Fundację Valores - pierwszy polski fundusz venture philanthropy.

W programie SBA najbardziej doświadczone osoby reprezentujące środowisko funduszy inwestycyjnych w Polsce (członkowie PSIK) oferują pro bono swoją wiedzę i czas, wykorzystują swoje doświadczenie, umiejętności zawodowe i kontakty na rzecz wspierania rozwoju organizacji społecznych. SBA zakłada indywidualną współpracę mentorów z liderami organizacji, które zajmują się rozwiązywaniem najbardziej palących problemów społecznych w Polsce w obszarach takich jak opieka, bezpieczeństwo i rozwój dzieci, edukacja, równość szans dla osób niepełnosprawnych, uchodźcy, bezdomni i inne grupy wykluczone, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Inicjatywa odpowiada na potrzebę zwiększenia kompetencji menadżerskich i biznesowych w organizacjach społecznych, które chcą zwiększyć swój wpływ społeczny i skalę oddziaływania:

"Program jest bardzo dobrze wycelowany w potrzeby organizacji pozarządowych w Polsce i jest kwintesencją mądrego zaangażowania biznesu we wspieranie działań społecznych. Dołączając do Programu mieliśmy wrażenie jakbyśmy uczestniczyli w inicjatywie podobnej do tych, które mogliśmy obserwować w USA, gdzie do rozwoju NGO podchodzi się jak do rozwoju firmy, co w naszej organizacji uważamy za właściwe podejście - szczególnie w kontekście konieczności uniezależniania się NGO od środków rządowych."

Piotr Bystrianin, Fundacja Ocalenie

Jest to program, który wpływa na podniesienie jakości sektora NGO. Na ogół organizacje nie mają możliwości konsultowania swojego rozwoju z tak wysokiej klasy specjalistami. Program pozwala też NGO-som zarażać biznes swoimi ideami. Wymiana doświadczeniami, wiedzą i uwagami zapewne dla każdej ze stron są odświeżające i pozwalają dostrzegać inne aspekty swojej działalności i jej wpływu na otoczenie. Osobiście cieszę się, że po stronie biznesu są osoby, które chcą się dzielić.

Ariel Fecyk, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości

Informacje o 9. edycji

Dziewiąta edycja Programu trwa od września 2020 do czerwca 2021. Przed końcem 9. edycji lider i mentor podejmują wspólnie decyzję o tym, czy chcą kontynuować współpracę w dziesiątej edycji.

Spotkania z mentorem odbywają się raz na miesiąc. Ich terminy uzgadniają wspólnie mentor i lider organizacji. Większość mentorów pracuje w Warszawie, co oznacza, że spotkania zwykle odbywają się w stolicy i oczekujemy, że lider organizacji będzie mógł przyjeżdżać na comiesięczne spotkania.

Liderzy organizacji na bieżąco informują koordynatora Programu SBA o przebiegu współpracy.

Dodatkowo, w trakcie edycji organizowane są dwa kilkugodzinne spotkania uczestników i uczestniczek Programu: we wrześniu, lutym/ marcu. Wszystkie spotkania uczestników odbywają się w Warszawie i są obowiązkowe.

Program SBA nie zwraca kosztów podróży.

Warunki naboru

Zachęcamy organizacje do zgłaszania się do Programu pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów:

Liderów organizacji, które są zainteresowane udziałem w programie SBA prosimy o wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego. Na zgłoszenia czekamy do 14 maja. 

W drugim etapie będziemy umawiać się z liderami wybranych organizacji na rozmowy telefoniczne, których celem będzie lepsze poznanie organizacji.

Dodatkowe informacje

Spotkania z mentorami odbywają się głównie w Warszawie. Ich terminy są ustalane indywidualnie przez mentora i lidera.

W trakcie Programu odbywają się dwa spotkania wszystkich uczestników we wrześniu i lutym/marcu. Ich terminy zostaną podane po zakończeniu rekrutacji.

Organizacje przyjęte do Programu zostaną o tym poinformowane do końca czerwca. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niepodawania powodów nieprzyjęcia organizacji do programu SBA.

Organizacja ma silny i zmotywowany zespół, który nią kieruje, a jej sytuacja finansowa jest stabilna..

Organizacja ma plany i pomysły na rozwój swoich działań i może udowodnić, że ma potencjał do osiągnięcia większego oddziaływania społecznego.

Organizacja oddziałuje lub planuje oddziaływać na polityki społeczne w obszarze, którym się zajmuje.

Organizacja prowadzi pracę bezpośrednią z wykluczonymi grupami społecznymi i oferuje rozwiązanie, które ma potencjał do zadziałania na większą skalę.

Organizacja zajmuje się ważnym problemem społecznym występującym w dużej skali. W szczególności problem dotyczy wykluczonych społecznie i ekonomicznie osób oraz innych palących wyzwań takich jak np. przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Termin rejestracji:
30 kwietnia 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
1 września 2020, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
30 czerwca 2021, 23:59
Miejsce:
Warszawa, Poland
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.